logo 250
10 maart 2022

R.K. Parochie St. Jan de Doper, Vecht en Venen Geloofsgemeenschap HH. Cosmas en Damianus

Lieve mensen,


Een extra nieuwsbericht

Poster voor wake 2

Wake voor vrede

Binnen het Interkerkelijk Overlegorgaan (IKO) in De Ronde Venen, een overlegorgaan waaraan verschillende Protestantse en Rooms-katholieke kerkgenootschappen uit De Ronde Venen deelnemen, is er van verschillende kanten de wens uitgesproken in deze machteloze situatie toch iets te willen doen. Er ontstond een idee om dat te doen in de vorm van een wake

op vrijdag 11 maart

samen met De Dorpskerk

in De Dorpskerk

van 18.30 uur tot 20.30 uur.

Het is een stille wake, mensen komen binnen, kunnen gaan zitten, kunnen een lichtje aan steken. Er is een PowerPointpresentatie met foto’s en teksten, er wordt Oekraïense muziek gedraaid en er is een mogelijkheid om een steunbetuiging te ondertekenen.


Voorafgaand aan de wake luiden – net als vorige week woensdag – de klokken voor van beide kerken tussen 18.15 en 18.30 uur. De klokken van vrede en recht.

hart
Uitschrijven | Uw instellingen beheren

Adres secretariaat:
Kerkstraat 23 - 1391 HB Abcoude
secretariaat@cosmasendamianus.nl
0294 281335

open op maandag en vrijdag van 9.00 - 12.00 uur
"
facebook twitter