logo 250
25 september 2021

R.K. Parochie St. Jan de Doper, Vecht en Venen Geloofsgemeenschap HH. Cosmas en Damianus
Lieve mensen,

Zaterdag 18 september, een volgende editie van onze digitale nieuwsbrief om met u verbonden te zijn.
HH Cosmas en Damianus geloofsgemeenschap Hartelijk welkom !
Goed nieuws deze week. Er wordt versoepeld. U hebt het in de extra nieuwsbrief van pastoor Den Hartog van afgelopen woensdag kunnen lezen. Wilt u het bericht van het aartsbisdom nog een keer lezen klik hier.
Graag lichten we er een belangrijke zin uit de boodschap van pastoor Den Hartog: Wij roepen iedereen op om op een verantwoorde wijze met de versoepelingen om te gaan. Het virus is niet weg maar gelukkig kunnen we de vreugde van ons geloof met enthousiasme vieren.
Kortom: de dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft gehandhaafd.

Komende vieringen:
  • Zondag 26 september om 11.00 uur een eucharistieviering bij het feest van HH Cosmas en Damianus met pastoor Ronald de Hartog. Wilt u meekijken klik hier. Wilt u meelezen klik hier.
  • Zondag 3 oktober om 11.00 uur eucharistieviering met pastor Huisintveld.
Feest van HH Cosmas en Damianus.
Elk jaar viert onze parochie haar “patroonfeest”, het feest van de Heilige Cosmas en Damianus. Deze tweelingbroers zijn geboren in de tweede helft van de 2e eeuw in Syrië. Zij groeiden daar als christenen op. Zij waren allebei geneesheren die hun diensten kosteloos aanboden, daarom staan zij in de Oosterse kerk bekend als de Agioi Anárgyroi, wat betekent de Heilige Geldlozen. Door hun levenswijze hebben zij velen bekeerd tot het christendom. In 303 werden zij slachtoffer van de christenvervolging en stierven zij de marteldood.
Het wordt een iets langere zit, want we reiken ook weer onze Cosmas en Damianuspenning uit. Maar na afloop is er koffie of thee met iets lekkers en ........ we kunnen ook weer het glas heffen ;-)

Gebed, overweging, gedicht vanuit ’t Trefpunt om 10.00 uur
Afgelopen woensdag vertelde Els over de hemel. Van een gouden stoeltje tot een plek die je fijn vindt tot..... In de loop der jaren komen veel ideeën over de hemel bij Els. Gelukkig hebben veel mensen ideeën over de hemel doorgegeven. Els leest er een paar voor inclusief haar favoriete tekst. Wilt u terugluisteren klik hier. En.... u kunt er ook een stukje van terugzien. Op de geloofstafel die Els en Loes voor komende zondag weer in zullen richten met als thema Hemel.
Komende woensdag is er weer een gebed, overweging of gedicht. U hoort dan Loes Bank en wilt u meeluisteren klik hier.

Kerk open
  • Woensdag van 11.00 – 12.00 uur.
  • Zondag na de viering tot 12.30 uur.
  • Zaterdag 25 september van 13.00 – 17.00 uur.
Komende zaterdag is voor het laatst dit seizoen weer de kerk open en kunt u van onze kerkwachten veel informatie krijgen. Lijkt het u ook leuk om kerkwacht te worden, kom dan langs om te horen wat het precies inhoudt. Wellicht is het iets voor u ;-)

Attentiebloemetje
We proberen met elkaar mee te leven en er ook voor elkaar te zijn, net als Hij.

Daarom is er deze week een kaart gestuurd aan Thea van Kalmthout die aan haar heup is geopereerd. We wensen haar een spoedig herstel en kracht en zegen van onze God die liefde is.

Mocht u iemand een bloemetje willen laten bezorgen, neemt u dan contact op met Margo Birkhoff 06-44 47 23 06

Collecte via bankrekening of GiVT
Dank. In de Bewogen in Beweging kunt u lezen dat er regelmatig op onze rekening NL67 RABO 0300 5147 43 t.n.v. St. Jan de Doper ABCOUDE wordt gestort. En...... er wordt nu ook geven via GIVT.

De laatste nieuwsberichten staan ook op de website. Dus mocht u nog terug willen lezen..... De rubriek nieuwsbericht staat onder Kerkboekjes klik hier.

En tot slot ons Cosmas en Damianuslied. Kunt u vast inzingen ;-)
Wij zingen u ter ere,
Cosmas en Damiaan
en zingen in dit loflied
de bede ons bij te staan:
Cosmas en Damiaan,
hoort ons genadig aan.

Gij hebt zovele zieken
naar 't lichaam bijgestaan
en waart als heilige artsen
met 't heil der ziel begaan.
Sta ons, zo bidden wij,
naar ziel en lichaam bij.

Gij hebt in wrede pijnen
Uw trouw bewaard aan God.
God heeft met martelpalmen
gekroond uw zalig lot.
Ook ons geloof zij sterk,
Patronen onzer kerk.

Vereert reeds tal van eeuwen
Abcou u als patroon,
wij willen trouw u blijven
in liefd'en dankbetoon.
Behoudt in ons Abcou
der vaad'ren liefd'en trouw.

lieve groet en wellicht tot morgen,
PastoraatGroep en LocatieRaad
Zaterdag 25 september 2021

cosmas en damianus
Uitschrijven | Uw instellingen beheren

Adres secretariaat:
Kerkstraat 23 - 1391 HB Abcoude
secretariaat@cosmasendamianus.nl
0294 281335
"
facebook twitter