logo 250
22 januari 2022

R.K. Parochie St. Jan de Doper, Vecht en Venen Geloofsgemeenschap HH. Cosmas en Damianus

Lieve mensen,

Zaterdag 22 januari, een volgende editie van onze digitale nieuwsbrief om met u verbonden te zijn.

vormsel

Deze week ontvingen we het volgende bericht van het bisdom: De coronamaatregelen voor de Rooms-Katholiek Kerk blijven op dit moment ongewijzigd. Dat betekent dat de regels die zijn afgekondigd op 20 december 2021 nog steeds van kracht zijn. Op 25 januari aanstaande is er een nieuw weegmoment.


Verder ontvingen bericht van pastor van Tillo dat zijn gezondheid hem nog niet toestaat voor te gaan. Voor de maanden februari en maart heeft hij zich afgemeld. Achter in de kerk ligt een kaart voor hem en een papier. Wellicht kunt u daar iets op zetten. Ook kunt u zelf een kaart op het secretariaat afgeven of in onze brievenbus doen, wij zorgen dan dat hij opgestuurd wordt naar Pastor van Tillo.


Wie afgelopen zondag in de kerk was om meegekeken heeft via kerkdienstgemist.nl zag Zr Monica EN pastoor Den Hartog voorgaan. Het was een feestelijk weekend, in een soort bootcamp werd een groep jonge mensen voorbereid op Het Heilig Vormsel: Wat is de Heilige Geest, Wie is de Heilige Geest en hoe kun je je daarop voorbereiden? Pastoor Den Hartog vertelde dat hij een stukje meegemaakt had. En het leuke vond hij, dat als je aanwezig was, je ook weer een soort update kreeg; je weet het wel, maar het is goed om dat te herhalen. De vormelingen zijn er de hele dag mee bezig geweest in ’t Trefpunt en ook nog een stukje op de zondag.


Komende vieringen:

  • Zondag 23 januari om 11.00 uur een Woord- en Communieviering Het boek - met Max Verbeek en Loes Bank. Wilt u meekijken klik hier, wilt u het boekje meelezen klik hier.

  • Zondag 30 januari om 11.00 uur Eucharistieviering met pastoor Ronald den Hartog.

U moet zich voor vieringen aanmelden. Dat kan via het secretariaat secretariaat@cosmasendamianus.nl of 0294-281335 en dan op maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur. Ervaring leert, dat er tot nu toe geen 50 kerkgangers zijn, dus op de bonnefooi komen loont ook vaak ;-)


Er is geen koffie drinken na de viering.

Gelovigen wordt gevraagd

  • tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden;

  • een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden;

  • alle hygiëne maatregelen in acht te nemen en bij klachten thuis te blijven;Kerk open

  • Woensdag van 11.00 – 12.00 uur.

  • Zondag na de viering tot 12.30 uur.


Gebed, overweging, gedicht vanuit ’t Trefpunt om 10.00 uur

Komende woensdag hoort u vanuit ’t Trefpunt Loes Bank. De uitzending begint altijd iets voor 10 uur, en als de klok 10 uur slaat, kunt u luisteren naar Loes. Wilt u meeluisteren klik hier.


Attentiebloemetje.

U weet het allemaal: we geven bloemen en sturen kaarten omdat we met elkaar meeleven, in goede en in minder goede tijden. Daarom zijn er bloemen bezorgd bij Nel Verharen, ze kampt met een zeer pijnlijk medisch probleem. We wensen haar moed en sterkte en een spoedig herstel.

Ook zijn er bloemen bezorgd bij Corry Langeveld, Ria Hesp en Mieke Zwakenberg. Zij zijn trouwe bezorgsters van ons kerkblad, eerst de Band, nu alweer 8 jaar de ONE met de BIB. Mieke Zwakenberg heeft het zelfs zo’n 45 jaar lang gedaan. En nu was het voor alle drie tijd om daarmee te stoppen. Als geloofsgemeenschap zijn we hen zeer erkentelijk voor de inzet.

Wij wensen allen kracht en zegen van onze God die Liefde is.

Mocht u iemand een bloemetje willen laten bezorgen, neemt u dan contact op met Margo Birkhoff 06-44 47 23 06


Collecte via bankrekening of GiVT

Dank. In de Bewogen in Beweging kunt u lezen dat er regelmatig op onze rekening NL67 RABO 0300 5147 43 t.n.v. St. Jan de Doper ABCOUDE wordt gestort. En...... er wordt nu ook geven via GIVT.

Warme groet,

PastoraatGroep en LocatieRaad

Zaterdag 22 januari 2022

Cosmas en Damianus
Uitschrijven | Uw instellingen beheren

Adres secretariaat:
Kerkstraat 23 - 1391 HB Abcoude
secretariaat@cosmasendamianus.nl
0294 281335
"
facebook twitter