logo 250
01 oktober 2022

R.K. Parochie St. Jan de Doper, Vecht en Venen Geloofsgemeenschap HH. Cosmas en Damianus

Lieve mensen,


Zaterdag 1 oktober, een volgende editie van onze digitale nieuwsbrief om met u verbonden te zijn.

LET OP: vanaf 2 oktober zijn de vieringen op zondag om 10.00 uur.

klok-10-uur

Ontmoeten: Praatcafé ’t Trefpunt vrijdag 7 oktober

Wij delen onze ervaringen en verhalen, wij luisteren naar elkaar en komen daarna met elkaar in gesprek hierover. Informeel, gezellig, maar ook serieus. Thema deze keer is hobby.

Iedereen is welkom: jong, ouder, man, vrouw, ongeacht achtergrond of levensovertuiging.

Kosten: € 2,- koffie, thee en een glaasje wijn of fris inbegrepenOntmoeten: Mariaviering
U kunt de hele maand oktober op woensdag luisteren naar het Rozenkransgebed. Het eerste rozenkransgebed is woensdag 5 oktober aansluitend aan de eucharistieviering: Blijde geheimen en u hoort Hans Bieshaar.

Daarnaast is op zaterdag 8 oktober om 11 uur is er een Mariaviering. Edwin Denekamp en Paula Timmermans gaan voor.Komende vieringen:

  • Zondag 2 oktober om 10.00 uur Communieviering met Max Verbeek en Loes Geerlings – 27e zondag door het jaar – geloof. We zien u natuurlijk graag in ons mooie kerkgebouw, maar mocht dat niet kunnen dan kunt u ook meekijken klik hier en meelezen klik hier.

  • Woensdag 5 oktober om 10.00 uur eucharistieviering voor met name senioren. Pastoor R. den Hartog gaat voor. Wilt u meeluisteren klik hier.

  • Aansluitend het rozenkransgebed met Hans Bieshaar – Blijde geheimen. Klik hier

  • Zaterdag 8 oktober om 11.00 uur Mariaviering met Edwin Denekamp en Paula Timmermans. Van harte welkom in de kerk maar wilt u meeluisteren klik hier.

  • Zondag 9 oktober om 10.00 uur een eucharistieviering met Pastor R. den Hartog.Gebed, overweging, gedicht vanuit ’t Trefpunt om 10.00 uur.

Afgelopen woensdag was er een overweging van Edwin Denekamp. Hij vertelde dat het deze week Vredesweek was. Daar waar wij afgelopen zondag ons Cosmas en Damianusfeest vierden, was in de andere kerken het thema Vredeszondag. Vandaar dat Edwin nog even stil staat bij de vredesweek. Hij las De man die om vrede ging voor gevolgd door psalm 146. En bent u nieuwsgierig naar de inhoud, u kunt het terugluisteren klik hier. Deze maand is Mariamaand, dus komende woensdagen kunt u luisteren naar het Rozenkransgebed.Attentiebloemetje.

In onze geloofsgemeenschap delen we veel lief en leed met elkaar. Oog hebben voor degene die moeilijke tijden doormaken staat hierbij voorop. Daarom zijn er deze week bloemen bezorgd bij Leo, Barbara en Nathalie Brunst, in verband met het overlijden van Regina Brunst nu ruim drie weken geleden.

We wensen hen kracht en zegen van onze God die liefde is, bij het omgaan met dit grote gemis.


Als u suggesties heeft voor attentiebloemen of een –kaart, geef die dan door aan het secretariaat secretariaat@cosmasendamianus.nlWekelijkse berichten:

Gelovigen wordt nog gevraagd

  • alle hygiëne maatregelen in acht te nemen en bij klachten thuis te blijven.

  • a.v. de vredeswens: inmiddels is de manier van vrede wensen die in coronatijd gangbaar is geworden, door een lichte buiging naar elkaar te maken, bij menigeen vertrouwd en dierbaar geworden. De bisschoppen kunnen zich goed voorstellen dat deze ingetogen wijze van het geven van de vredeswens gehandhaafd blijft.

“Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die nog steeds graag afstand willen houden, geen hand willen geven en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren,” aldus de bisschoppen. Zij nodigen alle gelovigen van harte uit om naar de wekelijkse zondagsvieringen te komen en zo samen het geloof te vieren en met elkaar te delen.Kerk open

  • Zondag na de viering tot 11.30 uur.

  • Woensdag tussen 11.00 en 12.00 uur. Uw gastheer/vrouw is de koster van dienst.

Collecte via bankrekening of GiVT

Dank voor uw giften op onze rekening NL67 RABO 0300 5147 43 t.n.v. St. Jan de Doper ABCOUDE en uw giften via GIVT.En dan nog........

Uit de nieuwsbrief van De Dorpskerk: De Dorpskerk is het hart van Abcoude. Je kunt er niet omheen, als je in Abcoude bent. Op 6 oktober is er om 20.00 uur een avond met de bekende spreker Rinus van Warven over het hart van Abcoude en in dat hart.
Van Warven beweegt zich op de grens van kerk en samenleving en spreekt over kerken, nieuwe vormen van kerk zijn en over spiritualiteit in deze tijd.
Hij ziet een drietal levensvragen in de wereld van zingeving en spiritualiteit:
*Wie ben ik echt?
*Wat is de juiste verhouding tot mensen, dieren en planten om me heen?
*Hoe verhoud ik mij tot een mogelijke Bron die aan dit Leven ten grondslag ligt?

Voor de flyer klik hier.

Dit is een avond uit de serie 'Uit de tijd', georganiseerd door Jochem Quartel, Pieter van Winden en Wendy Meijer.lieve groet,

PastoraatGroep en LocatieRaad

Zaterdag 1 oktober 2022

peace-dove-coloring-page
Uitschrijven | Uw instellingen beheren

Adres secretariaat:
Kerkstraat 23 - 1391 HB Abcoude
secretariaat@cosmasendamianus.nl
0294 281335

open op maandag en vrijdag van 9.00 - 12.00 uur
facebook twitter