logo 250
28 mei 2022

R.K. Parochie St. Jan de Doper, Vecht en Venen Geloofsgemeenschap HH. Cosmas en Damianus

Lieve mensen,


Zaterdag 28 mei, een volgende editie van onze digitale nieuwsbrief om met u verbonden te zijn.

CDIMG_2798

Ontmoeten: beKOORlijk Abcoude

Wat een feest was het om weer aanwezig te mogen zijn bij het korenfestival beKOORlijk Abcoude. Afwisselend, mooie optredens en nog een persoonlijk woordje. Ook onze Edwin werd nog even in het zonnetje gezet, immers hij heeft alle zeven edities meegedaan met de organistatie.Ontmoeten: kerk open van 13.00 - 17.00 uur

Vandaag staan onze kerkwachten weer voor u klaar tussen 13.00 en 17.00 uur voor een rondleiding, een praatje, een kopje thee. Van harte welkom !


Ontmoeten: IKO Pinksterweekend, fietsen langs een kerkenpad.

IKO staat voor Inerkerkelijk overlegorgaan De Ronde Venen. Aan dit overlegorgaan nemen vershillende Protestantse en katholieke kerkgenootschappen uit De Ronde Venen deel. Er worden verschillende activiteiten ontplooid.

Met Pinksteren vieren wij dat de Geest de mensen bezielt, inspireert en verbindt over grenzen, ook van kerkmuren, heen.

Op 2e Pinksterdag is er ter gelegenheid van Pinksteren een interkerkelijke samenkomst in de stal van de familie Engel aan de Burgemeester Padmosweg 147 in Wilnis. Voorgangers uit verschillende kerkgenootschappen zullen daar gezamenlijk voorgaan.

De oecumenische viering duurt ongeveer een half uur. Daarna is er koffie met koek om vervolgens vanaf 11.15 uur deel te nemen of aan te haken voor een mooie fietstocht. Een fraaie route waarbij een kerkenpad gevolgd wordt naar:

De ontmoetingskerk in Wilnis (11.30 uur),

de Heilig Hart van Jezuskerk in Vinkeveen (12.00 uur)

en ten slotte onze Cosmas en Damianuskerk (13.00 uur).

U kunt de hele toch meefietsen of bij elk moment in- of afhaken. Mocht u het willen nalezen, het staat ook op onze website klik hier .


Ontmoeten: Praatcafé ’t Trefpunt vrijdag 3 juni om 14.00 uur: Vakantie!

We delen onze ervaringen en verhalen, wij luisteren naar elkaar en komen daarna met elkaar in gesprek hierover. Informeel, gezellig, maar ook serieus. Iedereen is welkom: jong, ouder, man, vrouw, ongeacht achtergrond of levensovertuiging.

Kosten 2 euro, koffie thee, glaasje fris of wijn inbegrepen.
Ontmoeten, vertrouwde gezichten in een andere rol.

Op de oproep voor kosters in de Bewogen in Beweging van december is gereageerd: twee nieuwe kosters. Ook zijn er een aantal nieuwe kerkwachten, ook bij het Rozenkransgebed lezen hebt u een nieuw gezicht gezien. En........ iemand heeft zich gemeld als misdienaar. Zo fijn dat er toch regelmatig zich weer vrijwilligers melden. Samen zijn we onze geloofsgemeenschap, en hoe meer helpende handen......... En nu maar kijken of u kunt ontdekken wie de nieuwe gezichten zijn ;-)


Komende vieringen:

  • Zondag 29 mei om 11.00 uur een Woord- en Communieviering met Edwin Denekamp en Loes Geerlings – 6e zondag van Pasen – Erkennen. We zien u natuurlijk graag in ons mooie kerkgebouw, maar mocht dat niet kunnen dan kunt u ook meekijken klik hier en meelezen klik hier.

  • Woensdag 1 juni om 10.00 uur Eucharistieviering voor met name senioren met pastoor R den Hartog. Wilt u meekijken klik hier

  • Zondag 5 juni – 1e Pinksterdag – om 11.00 uur een Woord- en Communieviering met Zr. Monica.


Gebed, overweging, gedicht vanuit ’t Trefpunt om 10.00 uur.

Deze week nog niet, de eerste woensdag van de maand is er een eucharistieviering.Attentiebloemetje.

Omzien naar elkaar: dat proberen we ook als geloofsgemeenschap te doen. Deze week is daarom een kaart bezorgd bij

  • Paul en Natasja Hendriks-Hulst. Zijn zijn maandag 25 jaar gehuwd. Onze hartelijke felicitaties en zegen toegewenst van onze God die liefde is.

Als u suggesties heeft voor attentiebloemen of een –kaart, geef die dan door aan het secretariaat of aan Margo Birkhoff.


Wekelijkse berichten:

Gelovigen wordt nog gevraagd

  • handcontact te vermijden dus geen handen schudden o.a. bij de vredewens;

  • het geld voor de collecte nog in het mandje achterin de kerk te doen;

  • alle hygiëne maatregelen in acht te nemen en bij klachten thuis te blijven.

Kerk open

  • Zondag na de viering tot 12.30 uur.

  • Woensdag na het Rozenkransgebed + 11.00 – 12.00 uur, uw gastheer is de koster en dat is deze week Kees Merkus.

Collecte via bankrekening of GiVT

Dank. In de Bewogen in Beweging kunt u lezen dat er regelmatig op onze rekening NL67 RABO 0300 5147 43 t.n.v. St. Jan de Doper ABCOUDE wordt gestort. En...... er wordt nu ook geven via GIVT.Kerkdienstgemist:

Hoewel we het natuurlijk het allerfijnst vinden als u gewoon naar het gebouw komt om samen te vieren, weten we ook dat dat voor sommigen niet mogelijk is. Fijn om te weten dat er dan toch veel mensen ook online meekijken. Hieronder het overzicht van de afgelopen twee maanden.

Datum

Live

opname

totaal

Woe 6 april

3

12

15

Zo 10 april

41

25

66

Woe 13 april

2

13

15

Do 14 april

19

40

59

Witte Donderdag

Vr 15 april

11

42

54

Goede Vrijdag

Za 16 april

18

48

66

Paaszaterdag

Zo 17 april

32

41

73

Paaszondag

Zo 24 april

26

40

66

Zo 1 mei

24

33

57

Zo 8 mei

21

37

58

Za 14 mei

4

20

Mariaviering

Zo 15 mei

18

36

54

Zo 22 mei

17

33

40

lieve groet,

PastoraatGroep en LocatieRaad

Zaterdag 28 mei 2022

praatcafe
Uitschrijven | Uw instellingen beheren

Adres secretariaat:
Kerkstraat 23 - 1391 HB Abcoude
secretariaat@cosmasendamianus.nl
0294 281335

open op maandag en vrijdag van 9.00 - 12.00 uur
facebook twitter