logo 250
02 oktober 2021

R.K. Parochie St. Jan de Doper, Vecht en Venen Geloofsgemeenschap HH. Cosmas en Damianus
Lieve mensen,

Zaterdag 2 oktober, een volgende editie van onze digitale nieuwsbrief om met u verbonden te zijn.
HH Cosmas en Damianus geloofsgemeenschap Hartelijk welkom !
We kunnen terugkijken op een prachtig feest ter ere van onze patroonheiligen HH. Cosmas en Damianus. Een gepoetste kerk met prachtige bloemstukken, een feestelijke viering waarin onze pastoor Den Hartog voorging en ......... we mochten weer zingen :-) Met een glimlach van oor tot oor draaide Stephan zich naar de mensen in de kerk om ze aan te sporen mee te zingen. Gelukkig hadden we ook ons speciale Cosmas en Damianuslied, waarin we 4 coupletten lang weer heerlijk samen konden zingen. Op onze nieuwe website https://stjandedoper-vechtenvenen.nl/abcoude vindt u een klein verslagje KLIK HIER. Een feestelijke viering met een feestelijk tintje want er waren maar liefst twee Cosmas en Damianuspenningen uit te reiken. In een samenspraak hielden Margo en Susan een gloedvol betoog waarin Jos Bouwens en Jan Berden in het zonnetje gezet werden. Een indrukwekkende staat van vrijwilligers dienst; beide heren hebben zich heel veel jaren voor heel veel verschillende vrijwillige taken ingezet. En een samenspraak, omdat het vrijwilligerspad van beide heren heel veel overeenkomsten vertoonden. U kunt de viering en na ongeveer een uur ook de toespraken terugzien. Klik hier. We hebben genoten van de koffie en thee na afloop met heerlijkheden van onze bakgroep en ..... we mochten het glas ook weer heffen. Waarbij de borrelgroep ook gezorgd had voor heerlijke hapjes. We kunnen terugkijken op een mooie dag. Dank aan alle betrokkenen bij deze dag !

Komende vieringen:
  • Zondag 3 oktober om 11.00 uur eucharistieviering met pastor Huisintveld Wat God verbonden heeft . Wilt u meekijken klik hier. Wilt u meelezen klik hier.
  • Woensdag 6 oktober om 10.00 uur eucharistieviering voor met name senioren met pastor G. van Tillo. Van harte welkom maar u kunt ook meekijken klik hier.
  • Zondag 10 oktober om 11.00 uur een eucharistieviering met pastor Schyns.
Versoepelingen.
Goed nieuws afgelopen week. Er werd versoepeld. Wilt u lezen hoe of wat klik hier.
Graag lichten we er een belangrijke zin uit de boodschap van pastoor Den Hartog: Wij roepen iedereen op om op een verantwoorde wijze met de versoepelingen om te gaan. Het virus is niet weg maar gelukkig kunnen we de vreugde van ons geloof met enthousiasme vieren.
Kortom: de dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft gehandhaafd.

Kerk open
  • Woensdag van 11.00 – 12.00 uur.
  • Zondag na de viering tot 12.30 uur.
Rozenkransgebed.
Zoals u ongetwijfeld weet wordt al sinds jaren in onze kerk de Rozenkrans gebeden in de maanden mei en oktober. Helaas heeft de groep die dit organiseert moeten constateren dat er wel mensen afvallen die meebidden met de Rozenkrans, maar dat er geen nieuwe mensen bij komen. Omdat de groep bezoekers ook op leeftijd raakt en ’s avonds niet graag de deur uit gaat, hebben we bekeken wat we kunnen doen om meer bezoekers bij het Rozenkransgebed te hebben.
De conclusie is geweest dat we de Rozenkrans gaan bidden op de woensdagochtend. Op de eerste woensdag van de maand bidden we de Rozenkrans aansluitend aan de viering van pastor van Tillo. Op de overige woensdagen is er een rozenkrans viering. Zoals ook de woensdagviering, zal de Rozenkrans viering worden afgesloten met een kopje koffie of thee in het Trefpunt. Wilt u komende woensdag meebidden klik hier. U ziet dit keer Anselien Welling met Droevige geheimen.

Gebed, overweging, gedicht vanuit ’t Trefpunt om 10.00 uur
Afgelopen woensdag zou u Loes horen, maar de techniek liet haar in de steek. Er staat alleen ruis op de opname en dat doet de boodschap van Loes geen recht. Ze gaat nog proberen om het een keer in te lezen, en mocht dat lukken, dan krijgt u alsnog de link. Komende woensdag is er een viering voor met name senioren met pastor Van Tillo. U bent van harte welkom in de kerk of om mee te kijken klik hier.

Kijktafel en Wereldwinkel.
Els en Loes hebben weer een prachtige Kijktafel/geloofstafel ingericht. Het thema is dit keer Hemel. U hebt haar er al over horen vertellen in het woensdagmomentje van twee weken geleden. Mocht u al vast een blik willen werpen dan kunt u dat doen via onze nieuwe website klik hier
Een nieuwe maand betekent ook een nieuw thema bij de wereldwinkel. De hele maand oktober krijg je bij Wereldwinkel Abcoude 20 % korting op alle houten woon- en tafelaccessoires en speelgoed. En dat allemaal natuurlijk Fair trade en duurzaam! De meest gebruikte houtsoorten zijn olijfhout, acaciahout, mangohout en teakhout. Het hele verhaal inclusief de foto’s leest u op onze nieuwe website klik hier.

Attentiebloemetje.
We proberen met elkaar mee te leven en er voor elkaar te zijn in goede en in minder goede tijden, net als Hij. We doen dat door bloemen en kaarten te bezorgen. Deze week zijn er bloemen bezorgd bij:
  • Ans en Ernst Koot: de moeder van Ans is overleden.
  • Bij Hans en en Susan van Agten: Hans zijn zus is vorige week onverwachts overleden.
  • Bij Anja Mol: direct na elkaar zijn haar schoonmoeder en neef overleden.
  • Daarnaast zijn aan Loes Geerlings en aan Irene de Roover kaarten gestuurd, vanwege gezondheidsproblemen.
Wij wensen allen steun van mensen om hen heen en kracht en zegen van onze God, die liefde is.

Mocht u iemand een bloemetje willen laten bezorgen, neemt u dan contact op met Margo Birkhoff 06-44 47 23 06

Collecte via bankrekening of GiVT
Dank. In de Bewogen in Beweging kunt u lezen dat er regelmatig op onze rekening NL67 RABO 0300 5147 43 t.n.v. St. Jan de Doper ABCOUDE wordt gestort. En...... er wordt nu ook geven via GIVT.

De laatste nieuwsberichten staan ook op de website. Dus mocht u nog terug willen lezen..... De rubriek nieuwsbericht staat onder Kerkboekjes klik hier.

Zoveel berichten vandaag, genoeg om te lezen en ik las in de nieuwsberichten van De Dorpskerk dat ook Bram Valenkamp weer gaat beginnen met zijn wandelingen. Volgens mij hebben we daar niets over in de Bewogen in Beweging geschreven, maar in het bericht staat “Er hebben zich reeds 15 wandelaars aangemeld, maar meer kan altijd “. De eerste 4 keer wordt gestart vanaf het Dr. Van Doornplein en op de site is te lezen ‘Mocht u willen wandelen, neem dan contact op met Bram Valenkamp 0294-284361. Hij staat u graag te woord.’

lieve groet,
PastoraatGroep en LocatieRaad
Zaterdag 2 oktober 2021

cosmas en damianus
Uitschrijven | Uw instellingen beheren

Adres secretariaat:
Kerkstraat 23 - 1391 HB Abcoude
secretariaat@cosmasendamianus.nl
0294 281335
"
facebook twitter