logo 250
17 september 2022

R.K. Parochie St. Jan de Doper, Vecht en Venen Geloofsgemeenschap HH. Cosmas en Damianus

Lieve mensen,


Zaterdag 17 september, een beetje later dan u gewend bent, een volgende editie van onze digitale nieuwsbrief om met u verbonden te zijn.

ab kerk

Ontmoeten: Zieken- en ouderendag

Ook een feestelijke viering speciaal voor onze zieken- en ouderen waarin Pastoor R. den Hartog voor gaat. In de viering wordt ook even stil gestaan bij de mensen die in onze kerk als gast aanwezig waren op de zieken- en ouderendag en inmiddels zijn overleden.

Na de viering worden al onze genodigde zieken- en ouderen ontvangen in ’t Trefpunt alwaar ze door een groep vrijwilligers onder leiding van Els en Loes verwend worden.


Voor de parochianen die niet tot de genodigden voor de zieken/ouderendag behoren wordt vandaag achter in de kerk koffie of thee geschonken.
Ontmoeten: Cosmas- en Damianusfeest

Dat is alweer komende zondag ;-) Een feestelijke viering met pastor Harry Huisintveld, een kleine toespraak van de voorzitter van de locatieraad, koffie met wat lekkers en een borrel met wat lekkers. Kortom, een mooie dag om naar de kerk te komen en met velen dit te vieren.Komende vieringen:

  • Zondag 18 september om 11.00 uur Zieken- en ouderenzondag, een eucharistieviering met Pastoor R. den Hartog - Er is altijd licht ! We zien u natuurlijk graag in ons mooie kerkgebouw, maar mocht dat niet kunnen dan kunt u ook meekijken klik hier en meelezen klik hier.

  • Zondag 25 september om 11.00 uur Cosmas- en Damianusfeest met Pastor H. Huisintveld.
Gebed, overweging, gedicht vanuit ’t Trefpunt om 10.00 uur.

Afgelopen woensdag was er een overweging van Max Verbeek. Zoals u weet begint Max altijd met de heilige van de dag. Op de omslag van de nieuwe ONE staat Titus Brandsma afgebeeld. En in de ONE staan lezenswaardige artikelen over heiligverklaringen en hoe dat in zijn werk gaat. En waarom er zo weinig Nederlandse heiligen zijn.

Max koos dit keer Notburga van Eden. Een vroom meisje dat bij een graaf werkte en de restanten van het eten naar de armen bracht. Vervolgens wilde hij met ons gedachten delen over vergeven. . Vergeving, dat zo centraal staat in ons geloof. In het Onze Vader, aan het begin van de viering met de schuldbelijdenis. Vergeven is niet gemakkelijk. Echt vergeven moet je van binnen voelen en vaak moet je eerst iets overwinnen. Max leest een tekst uit het evangelie van Mattheus en citeert ui Wijsheid en geloof voor elke dag van Henri Nouwen: Vergeven is je eigen hart genezen, vergeving schenken begint bij je eigen hart. Ook leest hij een gedicht van Franciscus van Assisi en sluit af met een tekst van Nelson Mandela.

Het leven is te kort en te waardevol om met anderen overhoop te liggen. Een mooie overweging om terug te luisteren klik hier.

Komende woensdag hoort u Els van der Wielen klik hier.

Attentiebloemetje.

Meeleven, we kunnen het niet genoeg doen, in de geloofsgemeenschap, in onze familie-, vrienden- en bekendenkring. Er gebeurt veel in een mensenleven en wat attentie, soms uit onverwachte hoek, kunnen we allemaal gebruiken. Zo zien we wezenlijk naar elkaar om, zoals Jezus ons grote voorbeeld. Deze week zijn er daarom bloemen en kaarten bezorgd:

Kaarten zijn bezorgd, onder meer bij Paula Timmermans: zij kan een steuntje in de rug gebruiken.

Bloemen zijn bezorgd bij Mia van Vliet, vanwege het overlijden van haar schoonmoeder en bij Jeanne Amesz vanwege gezondheidsproblemen.

Wij wensen hen en ons allen kracht en zegen van ons God van Liefde.

Als u suggesties heeft voor attentiebloemen of een –kaart, geef die dan door aan het secretariaat secretariaat@cosmasendamianus.nl
Wekelijkse berichten:

Gelovigen wordt nog gevraagd

  • alle hygiëne maatregelen in acht te nemen en bij klachten thuis te blijven.

  • a.v. de vredeswens: inmiddels is de manier van vrede wensen die in coronatijd gangbaar is geworden, door een lichte buiging naar elkaar te maken, bij menigeen vertrouwd en dierbaar geworden. De bisschoppen kunnen zich goed voorstellen dat deze ingetogen wijze van het geven van de vredeswens gehandhaafd blijft.

“Houd rekening met elkaar, ook met diegenen die nog steeds graag afstand willen houden, geen hand willen geven en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren,” aldus de bisschoppen. Zij nodigen alle gelovigen van harte uit om naar de wekelijkse zondagsvieringen te komen en zo samen het geloof te vieren en met elkaar te delen.


Kerk open

  • Zondag na de viering tot 12.30 uur.

  • Woensdag tussen 11.00 en 12.00 uur. Uw gastvrouw is Els van der Wielen.

Collecte via bankrekening of GiVT

Dank voor uw giften op onze rekening NL67 RABO 0300 5147 43 t.n.v. St. Jan de Doper ABCOUDE en uw giften via GIVT.En dan nog........ de handen uit de mouwen

Hebt u zich al aangemeld voor de jaarlijkse kerkschoonmaak komende maandag 19 september 2022. Het poetsen start om 09:00 uur en duurt tot 12.00 uur. Uiteraard is er een koffiepauze met een traktatie! En dit alles onder leiding van Bert en Joop, onze vaste kerkschoonmakers.
lieve groet,

PastoraatGroep en LocatieRaad

Zaterdag 17 september 2022

AB cd raam
Uitschrijven | Uw instellingen beheren

Adres secretariaat:
Kerkstraat 23 - 1391 HB Abcoude
secretariaat@cosmasendamianus.nl
0294 281335

open op maandag en vrijdag van 9.00 - 12.00 uur
facebook twitter