Zondag 1 december 10.30uur gezamenlijke Eucharistieviering tgv ‘Opening van het jaar van de Eucharistie’


Op zondag 1 december om 10.30 uur is er een viering ter gelegenheid van de opening van het Jaar van de Eucharistie.
Deze viering is in de H. Johannes de Doperkerk in Mijdrecht/Wilnis.
De overige kerken in de parochie zijn gesloten.
Na het overlijden van pastoor Griffioen hopen de andere pastoraal
teamleden – pastor Schyns, Jos van Os en zr. Monica – dat we op 1
december elkaar kunnen inspireren om in de geest van pastoor Griffioen
door te gaan en samen nieuwe wegen te bewandelen, we nodigen iedereen
van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
Alle koorleden uit de geloofsgemeenschappen zijn uitgenodigd om gezamenlijk een koor te vormen, er wordt gerepeteerd van 9.45 tot 10.15 uur.
Na afloop van de viering is er gelegenheid tot ontmoeting onder het
genot van een kopje koffie in ‘t Oude Parochiehuis.