Website in een nieuw jasje.

Vanaf 4 oktober is de vernieuwde website van onze geloofsgemeenschap de lucht in gegaan. Net als voorheen hangt deze onder de parochie site, maar heeft nu dezelfde vormgeving. Het is niet helemaal zonder slag of stoot gegaan, er is heel wat werk verzet voor alles werkte zoals we wilden! Er komt nu eenheid op dit gebied in alle 9 geloofsgemeenschappen.

Er zijn in MW een aantal items bijgekomen, zoals een digitaal kaarsje aansteken, intenties aanvragen én betalen,  aanmelden om wekelijks berichten te ontvangen, het Johannesnieuws (voorheen inlegvel bij de ONE) en nog veel meer.

Succes met het ontdekken van de nieuwe site.

Pastoraatgroep en Locatie raad