Wandelen door het landschap van Geloven

Het InterKerkelijk Overleg De Ronde Venen heeft een nieuwe folder gemaakt, waarin het gezamenlijk aanbod aan vormings- en toerustingswerk bijeengebracht is,

Gegeven de actuele situatie zijn er wat meer ‘buiten-activiteiten’ uitgedacht. Het verbindende thema is dan ook ‘Wandelen door het landschap van geloven’.

Het I.K.O. hoopt gemeenteleden en parochianen te stimuleren tot ontmoeting en reflectie, maar ook wil het I.K.O. belangstellenden uitnodigen om met elkaar in gesprek
te raken over allerlei maatschappelijke en religieuze thema’s die ons bezighouden.

Klik hier voor de folder