Voorbereiding voor het ontvangen van het Vormsel

Op vrijdagavond 29 september a.s. om 19.00 uur
in de Johannes de Doperkerk, Driehuisplein, Mijdrecht

 

Wie (bijna) 12 jaar is of ouder en graag mee wil doen aan het voorbereidingstraject voor het ontvangen van het sacrament van het Vormsel medio 2024 is van harte welkom.

Op de 29e september a.s. komen de a.s. vormelingen met hun ouders bijeen in de kerk en gaan we ‘geloofswinkelen’.
Het verdere voorbereidingstraject wordt dan bepaald.

Opgave of nadere informatie bij zr. Monica tel/app. 0612971200