Volkskerstzang Vinkeveen: Komt allen te samen

Op maandagavond 19 december wordt voor en door inwoners van Vinkeveen een Volkskerstzang gehouden in de RK-kerk in Vinkeveen. De organisatie van deze avond ligt in handen van de Hervormde Gemeente Vinkeveen, de Protestantse Gemeente Morgenster en R.K. Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus. Brassband Concordia, een gelegenheidskoor van ca. 80 Vinkeveners en een projectkinderkoor van ca. 50 kinderen zullen deze avond zorgen voor muzikale ondersteuning bij het zingen van diverse kerstliederen. Dhr. J. van der Velde zal een korte meditatie verzorgen.

Al met al een prachtige gelegenheid om gezamenlijk de geboorte van Christus te vieren. De kerkdeuren zijn die avond vanaf 19:00 uur open, het programma begint om 19:30 uur en duurt tot ca. 20:45. Toegang is gratis, bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Voedselbank de Ronde Venen.  Iedereen van harte welkom, komt allen en vooral SAMEN!