Viering

Zondag 8 augustus om 09.30 u. is er een eucharistieviering verzorgd door Rector Kuipers. Het koor St. Cecilia zal dan zingen. De collecte is deze week voor het onderhoud van de gebouwen. Na afloop van de viering is er bij goed weer koffie op het kerkplein.