Versoepeling coronamaatregelen per 25 februari

De Rooms-Katholieke Kerk kondigt versoepelingen van de coronamaatregelen aan, die ingaan op vrijdag 25 februari. Vanaf die datum zijn in heel Nederland de anderhalve meter afstand en het mondkapje niet meer verplicht en de bisschoppen hebben besloten dat met ingang van 25 februari ook te laten gelden voor de R.-K. Kerk. Voor het weekend van 19 en 20 februari gelden nog de huidige coronaregels in de R.-K. Kerk. U leest hierover meer in dit websitebericht: https://www.aartsbisdom.nl/r-k-kerk-versoepeling-coronamaatregelen-per-25-februari/