Versoepeling corona-regels per 25 september

Beste mede gelovigen,

Vorige week zijn er een aantal versoepelingen door de regering aangekondigd die de Bisschoppen hebben omgezet in instructies voor het kerkelijk leven.

Allereerst bedanken wij alle vrijwilligers voor de onaflatende toewijding en inzet waarmee het mogelijk is geweest om sinds het uitbreken van de corona pandemie toch te kunnen vieren.

We mogen blij zijn dat de 1,5 meter afstand wordt opgegeven en je kunt weer zonder registratie of opgave de vieringen kunt bijwonen.

Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen.

Het uitreiken van de communie blijft achter het hoestscherm maar kan wel weer met de hand worden uitgereikt.

Wij roepen iedereen op om op een verantwoorde wijze met de versoepelingen om te gaan.  Het virus is niet weg maar gelukkig kunnen we de vreugde van ons geloof met enthousiasme vieren.

Het hele bericht over de versoepelingen en de verwijzing naar de website van het RIVM vindt u via deze link.

https://www.aartsbisdom.nl/nederlandse-bisschoppen-laten-anderhalve-meter-regel-los-bij-voldoende-ventilatie/

Mochten er vragen of opmerkingen zijn kunt u contact opnemen met het centraal secretariaat.

Met vriendelijke groet namens het pastorale team en parochiebestuur,

Pastoor R. den Hartog