Koor Gelegenheidskoor


Gelegenheidskoor

 

Het Gelegenheidskoor zingt bij allerlei belangrijke kerkelijke gebeurtenissen in een mensenleven b.v. huwelijk, overlijden, doop, etc.
Het koor repeteert iedere tweede maandag van de maand van 13.30-14.30 uur.
Zingt u graag, maar wilt u zich niet aan een wekelijkse repetitie binden: u bent van harte welkom!
Inlichtingen bij Ria van der Mark door email te versturen via het contactformulier .
Of,  kom gewoon een keer kijken!