Koor Canta Nova


LogoKleur_840x480

Dit enthousiaste koor heeft momenteel 22 leden tussen de 50 en 83 jaar.
Doel van het koor is de vieringen zodanig te ondersteunen, dat de hele kerk kan meezingen.
CantaNova repeteert op de donderdagavond in de oneven weken vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur.
Een keer in de maand ondersteunen zij de viering op zondag.

De laatste jaren heeft het koor pianobegeleiding van conservatoriumstudenten.
Dirigente: Yvonne Berben v.d. Mark.
Pianist: Alfonso
Voorzitter: Gerda Biek.
E-mail te versturen via het contactformulier.

Foto van de pianiste van het koor Canta Nova, Eriko Mikami

In 2014 deed de pianiste van Canta Nova, Eriko Mikami, haar bachelor examen . Ze is met tienen geslaagd. De leden van Canta Nova waren niet verbaasd.