Vervoersgroep Verrijzenisgemeenschap


vervoerWij zijn een groep actieve kerkgangers en we rijden zondags per toerbeurt met de auto naar de kerkdienst van 10:00 uur.

Wie niet op eigen gelegenheid naar de zondagsviering in ons kerkcentrum kan komen mag met ons meerijden.

U mag elke week mee maar u mag ook af en toe van onze service gebruik maken.

De vervoersdienst is gratis maar er zijn wel een paar beperkingen:

  • U moet met een beetje hulp van ons zelf in en uit de auto kunnen stappen.
  • U rijdt mee op eigen risico, we zijn geen professionele hulpverleners maar enthousiaste vrijwilligers.
  • We nemen alleen mensen mee, geen rolstoelen en rollators. In de kerk is zo nodig wel een rollator aanwezig die we kunnen gebruiken.
  • We rijden alleen in Maarssenbroek.

U kunt zich vrijdags tussen 10.00 en 11.00 uur aanmelden bij het secretariaat voor de komende zondag. Zij geven uw naam en telefoonnummer door aan de chauffeur van die zondag. Hij of zij belt u terug om verder af te spreken.