Lekenvoorgangers


Onze lekenvoorgangers zijn:

  • Bob Smits
  • Hans Boerkamp
  • Tejo van der Meulen
  • Nico Bulter

overige taken
Het inroosteren van de Lekenvoorgangers in de Verrijzeniskerk gebeurt door Bep van Dijk.
Na ontvangst van het rooster van Centraal Secretariaat kunnen de lege plekken ingevuld worden. Via de mail vraagt Bep aan de lekenvoorgangers wanneer ze beschikbaar zijn.
Zij maakt daarna een compleet rooster.
Intussen vraagt Bep ook aan de contactpersoon van Vervoer, Lector, Koster, Piano en Gastvrouwen om een rooster te maken en dit ingevuld per mail terug te sturen.
Zo ontstaat er een rooster met alle taken en voorgangers van alle zondagen en midweek vieringen.
De koren worden ingepland in overleg met de dirigenten.
Doorgaans ontvangt Bep een rooster van Moea en kan daarna ook Cantanova vieringen inplannen.
Als alles bekend is wordt het rooster verstuurd naar alle vertegenwoordigers van de werkgroepen, de Webmaster en het secretariaat.