Klankbordgroep


Onze Verrijzenisgemeenschap maakt deel uit van de grotere St. Jan de Doper parochie. Iedere lokale gemeenschap heeft een pastoraatsgroep om de lokale aandachtspunten en de eigenheid van de lokale gemeenschap in het grotere verband te bewaken. Om de pastoraatsgroep te ondersteunen is een klankbordgroep gevormd. Deze groep bestaat uit ongeveer 8 mensen die vanuit verschillend perspectief en activiteiten bij onze lokale gemeenschap betrokken zijn. Zij geven op initiatief van de pastoraatsgroep hun mening over grotere en kleinere vragen, waardoor de pastoraatsgroep een idee kan vormen hoe in onze geloofsgemeenschap tegen een aantal dingen wordt aangekeken. Het beantwoorden van vragen gaat meestal via de e-mail. Ongeveer tweemaal per jaar komt de klankbordgroep bijeen, tezamen met vertegenwoordigers van verschillende werkgroepen binnen onze gemeenschap, om te horen wat leeft en waar aandacht voor moet zijn.
klankbordgroep bron https://gppa.nl/
klankbordgroep bron https://gppa.nl/