Verslag Liturgiedag 26 november 2016


Zaterdag 26 november zijn zes leden van de Verrijzenisgemeenschap (Annette Berkhof, Leny Hermans, Corrie van Os, Addy Strijdveen, Monique Kaldenbach en Jan-Willem Verwaaijen) naar de Werkdag ‘Liturgie onder leiding van leden van de gemeenschap’ in Maartensdijk geweest.

Er was een zeer hoge opkomst van kerken uit de regio, met een enkele kerkganger van verder weg (Flevopolder, Gelderland). De organisatoren hadden gedacht aan twintig deelnemers, het werden er uiteindelijk rond de honderd.

Na een opening met een lied kregen we een uitleg over wat Liturgie vieren nu precies inhield.

We kregen voorbeelden van alternatieve vieringen: een meditatieve viering, een viering met een broodmaaltijd (Bezinningsmaaltijd) en een Groepsbezinning als voorbereiding op een viering.

Daarna maakten we in groepjes een opzet voor een alternatieve viering rond het Magnificat van Maria. In mijn groepje (dat van Corrie van Os) bespraken we wat de tekst voor ons inhield, hoe we dat wilden overbrengen en welke liederen we daarbij wilden gebruiken. Sommigen associeerden het Magnificat met nederigheid en dienstbaarheid, anderen met rebelsheid, opstand.

Tussen de middag hebben de leiders van deze groepjes gezamenlijk een voorstel gemaakt voor een viering aan de hand van de verschillende ideeën.

Het was een mooie viering. We konden nog blijven voor een drankje, maar dat hebben we afgeslagen: het gewone leven, met boodschappen, wachtte weer op ons.

Als extraatje kregen we het boek ‘Messiaans verlangen’ mee, waarin tien voorbeeldvieringen van Advent tot en met Maria Lichtmis zijn opgenomen.