Verrijzenisteam


Zoals jullie weten is Marlies opgevolgd door een groep mensen, die zich het Verrijzenisteam noemen. Deze groep bestaat uit 7 personen en drie adviseurs. Steeds is een van hen eerste contact/aanspreekpersoon voor een periode van drie maanden. Tot 1 april is dat Eugenie Weenink.

Als jullie vragen of opmerkingen hebben, die je vroeger aan Marlies zou hebben gesteld, kunnen jullie die nu richten aan het secretariaat. Het secretariaat, zal het bericht doorsturen naar de eerste aanspreekpersoon, tot 1 april 2019 dus Eugenie. Er is een dringend verzoek om waar mogelijk alles via het secretariaat sturen. Er wordt zeer nauw samengewerkt tussen het secretariaat en het Verrijzenisteam. Dit voorkomt ook dat er langs elkaar heen wordt gewerkt.

Natuurlijk kan het zijn dat je iets liever persoonlijk wilt bespreken. Geef dan aan, dat je gebeld wilt worden en dan word je teruggebeld. Als jullie vragen hebben, aarzel niet ze te stellen.

Dit onderwerp zal ook in het werkgroepenoverleg nog besproken worden.

We zullen met zijn allen moeten wennen aan deze nieuwe situatie.

Hartelijk bedankt voor jullie begrip en medewerking.

Het Verrijzenisteam,

Eugenie en Silvester

2090106_VerrijzenisTeam-DSCF1444.PNG at 20190106_SleutelOverdracht2VerrijzenisTeam-DSCF1367
Het nieuwe Verrijzenisteam Eugenie Weenink, links op de foto, is contactpersoon tot 1 april 2019