Pastoraatgroep is nu verrijzenisteam


Het verrijzenisteam, voorheen de pastoraatgroep, is de spil in de gemeenschap, de ogen en de oren van de gemeenschap, een verbindende schakel, dragen zorg voor vrijwilligers en groepen. Het verrijzenisteam zorgt ervoor dat pastorale vragen en zorgen op de goede plek terecht komen. Naast de leden van het pastorale team hebben wij groepen vrijwilligers die zich op de een of andere manier bezig houden met pastorale zorg. Wij zijn daar samen met het secretariaat als een spin in het web.

Voor en na afloop van de viering zijn we beschikbaar om vragen te beantwoorden. Ook signaleren wij of iemand nieuw is en maken dan contact.

Wij onderhouden contacten met de vele werkgroepen rond de profielen catechese, liturgie, diaconie en gemeenschapsopbouw en met de locatieraad, het secretariaat en het parochiebestuur. We zorgen voor verbinding tussen groepen, stemmen de werkzaamheden op elkaar af en bieden hulp en ondersteuning als dat wordt gevraagd.

Wij zorgen voor het vrijwilligersbeleid.
Is er binnen de verschillende groepen aandacht voor elkaar?
Wordt er gelet op belasting? Waar nodig gaan we samen op zoek naar nieuwe vrijwilligers (vacatures).

Voor pastoraat onderwerpen graag contact via contactformulier.  De ‘contactpastor’ vanuit het pastorale team ontvangt automatisch een afschrift van de email aan de pastoraatgroep.

Uiteraard zijn wij ook te bereiken via het secretariaat van onze gemeenschap. Zie contact.