Mededelingen en Nieuwsbrief


Mededelingen zondag 23 januari 2022

Woord- en Communieviering zondag 30 januari 2022

Volgende week zondag 30 januari is er om 10.00 uur een Woord- en Communieviering. Pastor Jos van Os gaat dan voor.

Yvonne en Herman en pianist Alfonso zullen de viering muzikaal begeleiden,

 

Bloemetje van de week

Het bloemetje van de week is bestemd Adriana de Man – Witkamp, Fazantenkamp 623. Zij heeft donderdag 20 januari de gezegende leeftijd van 90 jaar bereikt.

 

Verdere aanscherping coronamaatregelen

Van de website van de parochie:

Naast de eerder afgekondigde maatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk, hebben de bisschoppen besloten tot nog verdere aanscherping in verband met de afgekondigde lockdown per 19 december. Begin december werden al de publieke vieringen na 17.00 uur geschrapt en daarmee ook alle publieke kerstnachtvieringen om zo op kerstavond een massale beweging van kerkgangers te voorkomen. Nu kondigen de bisschoppen aan dat bij de publieke vieringen voor 17.00 uur nog slechts vijftig aanwezigen mogen zijn.

U kunt het volledige bericht hier lezen: https://www.aartsbisdom.nl/verdere-aanscherping-coronamaatregelen-r-k-kerk/

 

Minicolleges vanaf 5 oktober

Op 5 oktober zijn de minicolleges weer gestart. De brief van de Paus “Fratelli Tutti” over de verbondenheid staat centraal in 6 colleges. We hebben 10 exemplaren van de brief aangeschaft. Het boekje kost 12 euro. In het boekje ligt een boekenlegger, waarop staat hoe u het bedrag kunt overmaken. Het boekje is een prachtige voorbereiding op het volgen van de colleges. Van harte aanbevolen. Zie verder de Nieuwsbrief.
Op 7 november werd het minicollege van Bob Smits online gezet.

Verrijzenisteam.

Per 1 januari is IJsbrand Goossens de eerst aanspreekbare van het Verrijzenisteam. Zijn maatje is Vincent Bart.

 

Voor aanvullende mededelingen verwijzen we u naar het informatiescherm in de hal, onze digitale Nieuwsbrief 69 en onze website.

 

Collecte – ook via QR-code

De collecte vindt plaats op het einde van deze viering als u de kerk verlaat.
De extra collecte is deze week in het kader van de Week Nederlandse Missionaris. Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. Door de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) te steunen maakt u dit belangrijke werk mede mogelijk. Uw steun is onmisbaar.

U kunt ook digitaal doneren.

In deze tijd van Corona is de gebruikelijke mogelijkheid van collecteren bij de viering helaas beperkt. Daarvoor in de plaats treft u in onze digitale Nieuwsbrief standaard een mededeling aan, waarin wij u vragen uw donaties ter ondersteuning van het pastorale werk in onze eigen geloofsgemeenschap over te maken op één van onze bankrekeningen.
U treft daarnaast ook nog een QR-code aan waarmee u de mogelijkheid krijgt deze donaties direct digitaal over te maken.
U doet dit door met uw smartphone deze QR-code te scannen, waarna u in het scherm het door u gewenste bedrag van uw donatie kunt intoetsen. Bij de omschrijving staat standaard al “Collecte eigen kerk” vermeld. Tenslotte verstuurt u de opdracht.
Uw donatie wordt direct op de bankrekening van de Verrijzenisgemeenschap bijgeschreven.
U treft de QR-code ook aan op ons mededelingenscherm in de hal, onze mail met verzending van de Liturgie en in de liturgieboekjes.
Wij danken u bij voorbaat voor uw gaven.

 

 

Procedure om te communie te gaan

Eerst gaan de pianist, cantor en lector via de zijkant en dan volgen de parochianen van de lessenaarszijde vanaf de eerste rij via de zijkant en daarna de parochianen van de orgelzijde vanaf de eerste rij naar de hal om de handen te reinigen en via het middenpad de communie te ontvangen. Volg de instructies van de koster.
We verlaten de kerk vanaf de laatste rij eerst en houden 1,5 meter afstand.

Voor de overige mededelingen en activiteiten verwijzen we u naar onze Nieuwsbrief en het Informatiescherm in ons kerkcentrum, dat ook online te bekijken is via youtube.

Verrijzenisteam

Vanaf 1 oktober is Eugenie Weenink het aanspreekpunt van het Verrijzenisteam.

 

Nieuwsbrief Verrijzen=Nieuws 2021 nr. 84,  21 januari 2022

De  recentste nieuwsbrief wordt wekelijks op vrijdag via email toegestuurd.

2022

Nieuwsbrief 84: Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 84

Nieuwsbrief 83: Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 83

Nieuwsbrief 82: Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 82

 

2021

Nieuwsbrief 81: Verrijzen=Nieuws 2021 nr. 81

Nieuwsbrief 80: Verrijzen=Nieuws 2021 nr. 80

Extra Nieuwsbrief: Verrijzen=Nieuws 2021 – Extra Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 79: Verrijzen=Nieuws 2021 nr. 79

Nieuwsbrief 78: Verrijzen=Nieuws 2021 nr. 78

Nieuwsbrief 77: Verrijzen=Nieuws 2021 nr. 77

Nieuwsbrief 76: Verrijzen=Nieuws 2021 nr. 76

Nieuwsbrief 75: Verrijzen=Nieuws 2021 nr. 75

Nieuwsbrief 74: Verrijzen=Nieuws 2021 nr. 74

Nieuwsbrief 73: Verrijzen=Nieuws 2021 nr. 73

Nieuwsbrief 72: Verrijzen=Nieuws 2021 nr. 72

Nieuwsbrief 71: Verrijzen=Nieuws 2021 nr. 71

Nieuwsbrief 70: Verrijzen=Nieuws 2021 nr. 70

Nieuwsbrief 69: Verrijzen=Nieuws 2021 nr. 69

Nieuwsbrief 68: Verrijzen=Nieuws 2021 nr. 68

Nieuwsbrief 67: Verrijzen=Nieuws 2021 nr. 67

Nieuwsbrief 66: Verrijzen=Nieuws 2021 nr. 66

Nieuwsbrief 65: Verrijzen=Nieuws 2021 nr. 65

Nieuwsbrief 64: Verrijzen=Nieuws 2021 nr. 64

Nieuwsbrief 63: Verrijzen=Nieuws 2021 nr. 63

Nieuwsbrief 62: Verrijzen=Nieuws 2021 nr. 62

Nieuwsbrief 61: Verrijzen=Nieuws 2021 nr. 61

Nieuwsbrief 60: Verrijzen=Nieuws 2021 nr. 60

Nieuwsbrief 59: Verrijzen=Nieuws 2021 nr. 59

Nieuwsbrief 58

Nieuwsbrief 57

Nieuwsbrief 56

Nieuwsbrief 55

Nieuwsbrief 54

Nieuwsbrief 53

Nieuwsbrief 52

Nieuwsbrief 51

Nieuwsbrief 50:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/kugajgjztk/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 49:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/qgeezdlatm/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 48:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/txo6rbvgml/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 47:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/1luzku3vxc/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 46:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/ep4dysnlda/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 45:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/xmk65gztzo/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 44:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/ipqbbbwa1p/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 43:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/dlwivcnmoq/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 42:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/dbwlfhhzrv/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 41:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/rbc3ckz6b1/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 40:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/pwxy9r1tlp/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 39:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/cwdvlf9dzd/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 38:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/fnpawxhqxw/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 37:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/cg72wzsz9x/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 36:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/xqdpvhtgky/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 35:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/k6v9cluoik/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 34:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/xe5lijbjcf/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 33:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/jndondsl6t/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 32:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/pcxbyolezd/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 31:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/6e7cx73e0l/feaks0sftg/4jpngaobbe

Kerstnieuwsbrief:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/sffmzgamra/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 30:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/xoo92sxict/feaks0sftg/4jpngaobbe

 

Een kaarsje

Tijdens de openingsuren van het secretariaat is het mogelijk om een kaarsje aan te komen steken. Er kunnen ten hoogste 3 personen per keer in de kerk zijn. De kerk zal ook open zijn op witte donderdag om een kaarsje te branden van 9:15 uur tot 11:15 uur.

 

Informatiescherm

Alle mededelingen en aanvullende informatie vindt u óók op het scherm in de hal van ons kerkcentrum èn onderaan dit bericht; hier staat een link naar de YouTube afspeellijst. De actuele versie staat vooraan en speelt als eerste. Daarna kunt u desgewenst oudere beelden terug kijken.