MededelingenMededelingen zondag 18 november 2018

Speciaal woord van welkom

Er was een speciaal woord van welkom voor de familie van Alex de Korte. Hij wordt al weer een jaar gemist.

Caeciliaconcert zondag 18 november met Hoquetus

Op zondagmiddag, 18 november, kon u weer aanwezig zijn bij een muzikale reis van ruim een maand, de periode van Sint Cecilia tot Kerstmis! Datum, tijd en andere informatie treft u aan op het scherm en het bord in de hal.

Cadeautjesmarkt zondag 18 november

Op zondagmiddag 18 november was er vóór en nà het concert een cadeautjesmarkt van de Wereldwinkel in het praethuys.

Midweekviering woensdag 21 november

Woensdag 21 november is er een Midweek-viering met samenzang. Marlies de Meij gaat hierin voor.

Eucharistieviering 25 november met samenzang

Zondag 25 november is er een Eucharistieviering met samenzang. Pastor Schyns zal voorgaan.

Collecte

Bij de collecte waren de schalen bestemd voor de Diaconie. Dit jaar is het thema voor Diaconiezondag het inzamelen van geld ter ondersteuning van de bewoonsters van de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Wij willen 2 kaptafels voor hen aanschaffen. De opbrengst zal door de diaconale charitas raad worden verdubbeld.

Bloemetje van de week

Ons bloemetje was deze week voor Han Bruggeman uit Fazantenkamp. Zij kan een steuntje in de rug op dit moment goed gebruiken.

Gebedsprentjes

Het Aartsbisdom heeft gebedsprentjes toegestuurd ter gelegenheid van de heiligverklaring van paus Paulus VI en aartsbisschop Oscar Romero op 14 oktober jl. Deze liggen op de balie in de hal. U mag deze meenemen.

Informatiescherm

Alle mededelingen en aanvullende informatie vindt u óók op het scherm in de hal van ons kerkcentrum èn onderaan dit bericht; hier staat een link naar de YouTube afspeellijst. De actuele versie staat vooraan en speelt als eerste. Daarna kunt u desgewenst oudere beelden terug kijken.Er is een  RSS Feed aan de afspeellijst gekoppeld.

Desgewenst kunt u zich aanmelden voor het ontvangen een e-mail notificatie wanneer nieuwe beelden worden toegevoegd aan de afspeellijst.