Mededelingen en Nieuwsbrief


Update: sacramentenbediening

Kardinaal Eijk heeft een brief gestuurd over sacramentenbediening:

.Sacramentenbediening ten tijde van het coronavirus – Richtlijnen en suggesties voor het Aartsbisdom Utrecht

Géén vieringen tot en met Pinksteren

Er worden tot en met Pinksteren geen vieringen te houden in onze Verrijzeniskerk.

De argumenten hiervoor zijn:

 • de door de regering afgekondigde maatregelen in het kader van coronacrisis,
  de relatief kleine kerkzaal, waarin we al snel dicht bij elkaar zitten,
  de kwetsbaarheid van een groot deel van onze parochianen.

 

Nieuwsbrief Verrijzenisgemeenschap nr.2, 27 maart 2020

Deze Nieuwsbrief is ook apart te bekijken.

Deze nieuwsbrief zal vanaf 20 maart iedere vrijdag vanuit het secretariaat van de Verrijzeniskerk aan alle werkgroepen en hun leden worden verstuurd.

U kunt u ook opgeven voor het ontvangen van de Nieuwsbrief.

De website-ondersteuner zet mededelingen die zij tussendoor heeft doorgekregen ook in deze Nieuwsbrief.

Alternatieve mogelijkheden voor vieringen

Tot en met Pinksteren zijn alle vieringen in verband met Corona afgelast.
Het Verrijzenisteam bekijkt alternatieve mogelijkheden.

 • Hierbij een aantal suggesties:
  De vieringen van Maarssendorp (Heilig Hartkerk) zijn te volgen op RTV Stichtse Vecht. Bij Ziggo op kanaal 44. Bij KPN is dat kanaal 1332.
 • Nagekomen bericht: De vieringen vanuit Mijdrecht/Wilnis zijn te beluisteren via de kerkomroep.
 • Er zijn levensbeschouwelijke programma’s bijv.: geloofsgesprek op NPO2 om 9.45 uur. KRO
 • En om 10.00 uur op NPO 2 Eucharistieviering vanuit Roelofsarendsveen.

Facebookvieringen vanuit de Verrijzenisgemeenschap

We vinden het fijn dat het afgelopen zondag mogelijk was om een viering van uit onze kerk via Facebook te bekijken.

Nagekomen bericht: U kunt deze viering ook terugzien.

Facebookviering zondag 29 maart – denk aan de zomertijd!

Komende zondag 29 maart is er om 10.00 uur ( zomertijd!) opnieuw een viering. Deze is te zien via Facebook.

U kunt e-mailen naar verrijzenisonline@gmail.com als u de liedteksten voorafgaand aan de viering wil ontvangen. Graag niet later dan zaterdag.

U kunt e-mailen naar Daniëlle Smit als:
• u een intentie wil laten voorlezen. Graag niet later dan zaterdag.
• u geen Facebook heeft en de viering na afloop wil terugkijken.

Palmzondagviering 5 april met Pastor Jos van Os

Op Palmzondag 5 april gaat Pastor Jos van Os voor met aandacht voor kinderen.
Deze viering wordt ook via Facebook opgenomen.

Palmzondag 5 april – palmtakjes gewijd

Op zondag 5 april – Palmpasen worden er (vanuit de Verrijzenisgemeenschap) palmtakjes gezegend in de Heilig Hartkerk in Maarssen.
Deze palmtakjes worden daarna buiten bij de Verrijzeniskerk gezet tijdens openingsuren van het secretariaat. Deze kunt u ophalen.

Bloemetje van de week

• Wij gaan door met het bezorgen van het bloemetje van de week, uit teken van solidariteit en meeleven . Voordrachten kunt u doen bij het secretariaat.
secretariaat@verrijzenisgemeenschap.nl
Open op: Ma., Di., Wo. en Vr. van 09:15 tot 11:15 uur. 0346-571111
Ons bloemetje van de week is voor Bauke en Inez Spil. We wensen Bauke een goed herstel.

Een kaarsje

Tijdens de openingsuren van het secretariaat is het mogelijk om een kaarsje aan te komen steken. Er kunnen ten hoogste 3 personen per keer in de kerk zijn.

Voedselbank – financiële steun gevraagd

Iedere week geven wij in de kerk producten in de mand voor de voedselbank.
Vanwege het Corona virus heeft de voedselbank moeten sluiten. De voedselbank geeft in plaats van een pakket een bon.
Die kan worden ingewisseld bij een plaatselijke supermarkt.
De voedselbank heeft hiervoor dringend financiële steun nodig. Giften zijn welkom op
Bankrekeningnummer: NL93 RABO 0138 9135 36 t.n.v. Voedselbank Stichtse Vecht.
Voor meer informatie kijk naar www.voedselbankstichtsevecht.nl

Vastenactie

Vergeet u vooral de Vastenactie ook niet?
De Paarse bus staat in de hal, u kunt natuurlijk ook uw bijdrage storten.
IBAN: NL21INGB0000005850 t.n.v. Vastenactie, Den Haag
Alle actuele informatie is te vinden op de Website.

Bemoedigende tekst

“God is voor ons een toeverlaat en sterkte, op zijn hulp kun je rekenen in tijden van nood”. (psalm 46, vers 2)

Dat we kwetsbaar zijn, voelen we aan den lijve dezer dagen.
Dat we met huid en haar met elkaar verbonden zijn, dat we deel zijn van een groot weefsel, dat is evident zichtbaar en voelbaar.
Dat grote weefsel toont nu zijn grimmige gezicht: we besmetten elkaar, ten dode toe.
Er hangt een vreemde sfeer op straat, een gevoel van onbestemdheid. Waar eindigt dit?
Tegelijk laat het grote weefsel ook een andere kant zien: kracht, creativiteit, solidariteit, vertrouwen.

We maken deel uit van een groter geheel, van ‘het mysterie van het leven’ waar we maar de helft van snappen.
We weten dat we komen in de laag van verbondenheid met elkaar,
van dat wat ons leven zo mooi en kostbaar en waardevol kan laten zijn, in de laag van schoonheid, van vertrouwen.
Ook van vertrouwen ondanks alles.
De ‘ons’ in de psalmtekst weet zich kwetsbaar, in nood. En weet ook dat er ergens sterkte en toeverlaat bestaat.

Dat het u allen goed mag gaan en de mensen die u lief zijn.
N. Bulter

Namens het Verrijzenisteam, 27 maart 2020

 

Oudere Mededelingen

Versterking pastoraal team

Vanaf half januari heeft het pastoraal team voor een jaar versterking van een priester uit de Filippijnen. Het betreft pastor Dave Capucao, 54 jaar. Hij is enkele jaren geleden reeds in ons bisdom werkzaam geweest en wel in een parochie in de Achterhoek. Hij is toen gepromoveerd aan de universiteit van Nijmegen.
Nu komt hij voor een jaar terug naar Nederland en kan voor 50% van zijn tijd beschikbaar zijn voor onze parochie. Het parochiebestuur zal hem de pastorie van Mijdrecht ter beschikking stellen.
In het Kerstnummer van One heeft pastor Dave zich aan ons voorgesteld. Het parochiebestuur en het pastoraal team zijn blij met de tijdelijke versterking die hij het komende jaar zal komen geven.
U hebt pastor Dave kunnen zien in de Clusterviering van afgelopen 2 februari en in de Eucharistieviering van 16 februari.

Jongerenbedevaart april-mei 2020

Van 26 april tot en met 2 mei 2020 wordt een Jongerenbedevaart naar Rome georganiseerd door Jong Katholiek en Huis van de Pelgrim onder leiding van Mgr. Woorts. Voor jongeren van 18 tot 28 jaar. Het zal een verdiepende reis worden waar de jongeren veel zullen leren over het geloof en over de Romeinse cultuur. Een audiëntie met de Paus en een bezoek aan de Santa Maria Maggiore en de tombe van Petrus en Paulus zijn een paar van de hoogtepunten van deze reis. Meer informatie op de website van Jongkatholiek.nl

 

Verrijzenisteam

Sinds Marlies is afgetreden als lid van de pastoraatgroep is zij opgevolgd door een groep, die zich het Verrijzenisteam noemt. Deze groep bestaat uit 7 personen. Een van hen voor drie maanden eerste aanspreekpersoon. Als u iets wilt vragen of voorleggen, dan kunt u dit via het e-mailadres van het secretariaat doen, bellen of langsgaan met uw vraag. Het secretariaat stuurt uw bericht door naar de eerste contactpersoon. Vanaf 1 oktober is dat Rini Willemse. Als het gaat om iets wat u persoonlijk wilt bespreken, dan kun u aangeven dat u teruggebeld wilt worden. Natuurlijk kunt u de leden van het Verrijzenisteam ook altijd voor of na de viering persoonlijk aanspreken. In de hal hangt een foto van de eerste contact persoon. Foto’s komen binnenkort op de website.

Vanaf 1 januari is IJsbrand Goossens eerstverantwoordelijke van het Verrijzenisteam.

Waarnemend pastoor

Vanwege het plotselinge overlijden van onze pastoor Griffioen is er inmiddels door de bisschop een waarnemend pastoor benoemd. Het betreft mgr. Woorts, hulpbisschop en vicaris van het vicariaat Utrecht.
Hij blijft waarnemend pastoor totdat er hopelijk een nieuwe pastoor benoemd kan gaan worden. Het waarnemend pastoorschap houdt in dat hij voorzitter zal zijn van het parochiebestuur en het pastoraal team. Echter hij zal geen pastorale taken in de parochie kunnen gaan vervullen, tenzij het overnemen van bepaalde vieringen, voor zover mogelijk.

Informatiescherm

Alle mededelingen en aanvullende informatie vindt u óók op het scherm in de hal van ons kerkcentrum èn onderaan dit bericht; hier staat een link naar de YouTube afspeellijst. De actuele versie staat vooraan en speelt als eerste. Daarna kunt u desgewenst oudere beelden terug kijken.