Mededelingen


Mededelingen 19 januari 2020

Woord- en Communieviering met Bob Smits en Moea, zondag 26 januari 2020

Zondag 26 januari is er om 10.00 uur een Woord- en Communieviering. Bob Smits zal voorgaan en Moea zorgt voor de muzikale ondersteuning.

Geloofsgesprek, zondag 26 januari 2020

Na de viering van 26 januari is er een geloofsgesprek.

Actie Kerkbalans

Vanaf 20 januari t/m 2 februari is de Actie Kerkbalans voor een gezonde financiële gezonde en vitale gemeenschap.

Clusterviering zondag 2 februari in Kockengen

Op zondag 2 februari gaan we een zogenaamde clusterviering doen, samen met Kockengen en De Hoef. We zijn van harte welkom om half 11 in Kockengen voor een Eucharistieviering in de kerk van de O.L.V. Tenhemelopneming.

Er is dan in onze kerk geen viering.

Wil je meerijden naar deze viering? Vanaf 9.45 uur vertrekken er auto’s vanaf de Verrijzenisgemeenschap.

Het is wel handig je aan te melden bij het secretariaat van de Verrijzenisgemeenschap.

Bloemetje van de week

Ons bloemetje van de week is vandaag voor Magda Agterberg uit Boomstede. Zij is de vrouw van Ruud Agterberg die een jaar geleden overleden is. Wij willen haar hiermee een steuntje in de rug bieden.

Verrijzenisteam

Vanaf 1 januari is IJsbrand Goossens de aanspreekbare persoon van het verrijzenisteam.

Versterking pastoraal team

Vanaf half januari krijgt het pastoraal team voor een jaar versterking van een priester uit de Filippijnen. Het betreft pastor Dave Capucao, 54 jaar. Hij is enkele jaren geleden reeds in ons bisdom werkzaam geweest en wel in een parochie in de Achterhoek. Hij is toen gepromoveerd aan de universiteit van Nijmegen.
Nu komt hij voor een jaar terug naar Nederland en kan voor 50% van zijn tijd beschikbaar zijn
voor onze parochie. Het parochiebestuur zal hem de pastorie van Mijdrecht ter beschikking stellen.
Er zijn nog enkele formaliteiten te regelen t.a.v. het visum, maar hopelijk zal dat snel geregeld zijn.
In het Kerstnummer van One zal pastor Dave zich aan ons voorstellen. Het parochiebestuur en het pastoraal team zijn blij met de tijdelijke versterking die hij het komende jaar zal komen geven.

Jongerenbedevaart april-mei 2020

Van 26 april tot en met 2 mei 2020 wordt een Jongerenbedevaart naar Rome georganiseerd door Jong Katholiek en Huis van de Pelgrim onder leiding van Mgr. Woorts. Voor jongeren van 18 tot 28 jaar. Het zal een verdiepende reis worden waar de jongeren veel zullen leren over het geloof en over de Romeinse cultuur. Een audiëntie met de Paus en een bezoek aan de Santa Maria Maggiore en de tombe van Petrus en Paulus zijn een paar van de hoogtepunten van deze reis. Meer informatie op de website van Jongkatholiek.nl

 

Verrijzenisteam

Sinds Marlies is afgetreden als lid van de pastoraatgroep is zij opgevolgd door een groep, die zich het Verrijzenisteam noemt. Deze groep bestaat uit 7 personen. Een van hen voor drie maanden eerste aanspreekpersoon. Als u iets wilt vragen of voorleggen, dan kunt u dit via het e-mailadres van het secretariaat doen, bellen of langsgaan met uw vraag. Het secretariaat stuurt uw bericht door naar de eerste contactpersoon. Vanaf 1 oktober is dat Rini Willemse. Als het gaat om iets wat u persoonlijk wilt bespreken, dan kun u aangeven dat u teruggebeld wilt worden. Natuurlijk kunt u de leden van het Verrijzenisteam ook altijd voor of na de viering persoonlijk aanspreken. In de hal hangt een foto van de eerste contact persoon. Foto’s komen binnenkort op de website.

Vanaf 1 januari is IJsbrand Goossens eerstverantwoordelijke van het Verrijzenisteam.

Waarnemend pastoor

Vanwege het plotselinge overlijden van onze pastoor Griffioen is er inmiddels door de bisschop een waarnemend pastoor benoemd. Het betreft mgr. Woorts, hulpbisschop en vicaris van het vicariaat Utrecht.
Hij blijft waarnemend pastoor totdat er hopelijk een nieuwe pastoor benoemd kan gaan worden. Het waarnemend pastoorschap houdt in dat hij voorzitter zal zijn van het parochiebestuur en het pastoraal team. Echter hij zal geen pastorale taken in de parochie kunnen gaan vervullen, tenzij het overnemen van bepaalde vieringen, voor zover mogelijk.

Informatiescherm

Alle mededelingen en aanvullende informatie vindt u óók op het scherm in de hal van ons kerkcentrum èn onderaan dit bericht; hier staat een link naar de YouTube afspeellijst. De actuele versie staat vooraan en speelt als eerste. Daarna kunt u desgewenst oudere beelden terug kijken.