Mededelingen en Nieuwsbrief


Mededelingen zondag 4 december 2022

Bloemetje van de week

Vorige week was ons bloemetje van deze week is voor Ellen en Geert Teunissen uit Boomstede. Zij tobben beiden met hun gezondheid en kunnen een steuntje in de rug goed gebruiken.

Woord- en Liedviering. zondag 11 december 2022 met pastor Hans Boerkamp

Volgende week zondag 11 december is er een Woord- en Liedviering. Pastor Hans Boerkamp zal voorgaan. Moea zal de viering muzikaal ondersteunen.

Cathechesemoment met geloofsgesprek, zondag 11 december in Maarssendorp.

Op zondag 11 december is er na de viering in Maarssendorp een catechese moment met geloofsgesprek voor ouders, waarin we met elkaar in gesprek gaan over het thema Advent en Kerst. Wat betekent de Advent als voorbereidingstijd op Kerst nu eigenlijk in de kerk en hoe kun je daar in het gezin aandacht aan geven? Daarover willen we met elkaar in gesprek gaan.
Vanaf 11:15 uur (aansluitend aan de viering) tot ca. 12:15 uur in de pastorie van Maarssen. Er zal ondertussen opvang zijn voor de kinderen, waarna er rond 12:30 uur een eenvoudige lunch zal zijn met soep en krentenbollen samen met de kinderen. Zo willen we driemaal per jaar samen komen om te spreken over ons geloof en te leren van elkaar. Aanmelden kan bij het centraal secretariaat, maar je bent ook welkom zonder je aan te melden.

Oproep chauffeurs voor rondbrengen Kerstpakketten op zaterdag 17 december

Op zaterdag 17 december worden er weer kerstpakketten rondgebracht namens de gezamenlijke kerken.
Hiervoor zoeken wij chauffeurs.
U kunt u opgeven bij Henk van der Wal.
Zijn mailadres is: .
Ook kunt u uw gegevens noteren op de lijst die ligt op de balie.
Op zaterdag 17 december verzamelen wij ons om 10:00 uur bij de ARK in Duivenkamp.
Alvast bedankt!

Kerstconcert Hoquetus

Op zondagmiddag 18 december van 14.30-16.30 uur is er, na een corona-pauze van 3 jaar, weer een Kerstconcert van PROJECTKOOR HOQUETUS in onze Verrijzeniskerk.
Toegang is vrij! Wél is er een deurcollecte ter bestrijding van de onkosten.

Muziekids

In de hal vindt U weer de bekende paarse bus.
Uw donatie is bestemd voor de Stichting Muziekids.
De opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht en wordt besteed aan onderhoud en aanschaf van nieuwe instrumenten. Het totaalbedrag wordt door de Parochiële Caritas Instelling verdubbeld. Van harte aanbevolen!

Kinderkerst

Familiekerstfeest in de Verrijzeniskerk

Op 24 december, van 18:00 tot 19:45 organiseren de Verrijzeniskerk in Reigerskamp en de Ark in Duivenkamp een levend kerstspel.
Jong en oud is uitgenodigd om Jozef en Maria te volgen op hun tocht naar ‘Bethlehem’. Verschillende vrijwilligers zullen tijdens een korte tocht – van de Verrijzeniskerk naar de kinderboerderij Otterspoor en weer terug – het verhaal van de geboorte van Jezus naspelen. Alle kinderen mogen, als lichtje in de duisternis, een lampion meenemen en uiteraard zullen ook de kerstliedjes niet ontbreken.
Kortom een sfeervol begin van de kerst.
Graag opgeven via
Adres: Reigerskamp 611 (tegenover de Lidl)

Kerstcollecte

De collecte tijdens de kerstviering is ook dit jaar weer bestemd voor ‘de lichtpuntjes’ in de duisternis. Uw gift komt voor honderd procent ten goede aan mensen in Maarssen, die het minder goed hebben dan wij.
Keer op keer blijkt dat deze gift vreugde geeft en heel dankbaar wordt ontvangen.

Verrijzenisteam

Vanaf 1 oktober is Eugenie Weenink de eerst aanspreekbare van het Verrijzenisteam.

 

Collecte – ook via QR-code

U kunt nog steeds ook digitaal doneren.

In deze tijd van Corona is de gebruikelijke mogelijkheid van collecteren bij de viering helaas beperkt. Daarvoor in de plaats treft u in onze digitale Nieuwsbrief standaard een mededeling aan, waarin wij u vragen uw donaties ter ondersteuning van het pastorale werk in onze eigen geloofsgemeenschap over te maken op één van onze bankrekeningen.
U treft daarnaast ook nog een QR-code aan waarmee u de mogelijkheid krijgt deze donaties direct digitaal over te maken.
U doet dit door met uw smartphone deze QR-code te scannen, waarna u in het scherm het door u gewenste bedrag van uw donatie kunt intoetsen. Bij de omschrijving staat standaard al “Collecte eigen kerk” vermeld. Tenslotte verstuurt u de opdracht.
Uw donatie wordt direct op de bankrekening van de Verrijzenisgemeenschap bijgeschreven.
U treft de QR-code ook aan op ons mededelingenscherm in de hal, onze mail met verzending van de Liturgie en in de liturgieboekjes.
Wij danken u bij voorbaat voor uw gaven.

 

Voor de overige mededelingen en activiteiten verwijzen we u naar onze Nieuwsbrief en het Informatiescherm in ons kerkcentrum, dat ook online te bekijken is via youtube.

 

 

Nieuwsbrief Verrijzen=Nieuws nr. 116, Vrijdag 2 december 2022

De recentste nieuwsbrief wordt wekelijks op vrijdag via email toegestuurd.

2022

Nieuwsbrief 116 Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 116

Nieuwsbrief 115 Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 115

Nieuwsbrief 114 Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 114

Nieuwsbrief 113 Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 113

Nieuwsbrief 112 Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 112

Nieuwsbrief 111 Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 111

Nieuwsbrief 110 Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 110

Nieuwsbrief 109 Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 109

Nieuwsbrief 108 Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 108

Nieuwsbrief 107 Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 107

Nieuwsbrief 106 Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 106

Nieuwsbrief 105 Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 105

Nieuwsbrief 104 Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 104

Nieuwsbrief 103 Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 103

Nieuwsbrief 102 Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 102

Nieuwsbrief 101 Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 101

Nieuwsbrief 100 Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 100

Nieuwsbrief 99 Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 99

Nieuwsbrief 98 Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 98

Nieuwsbrief 97 Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 97

Nieuwsbrief 96 Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 96

Nieuwsbrief 95: Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 95

Nieuwsbrief 94: Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 94

Nieuwsbrief 93: Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 93

Nieuwsbrief 92: Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 92

Nieuwsbrief 91: Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 91

Nieuwsbrief 90: Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 90

Nieuwsbrief 89: Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 89

Nieuwsbrief 88: Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 88

Nieuwsbrief 87: Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 87

Nieuwsbrief 86: Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 86

Nieuwsbrief 85: Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 85

Nieuwsbrief 84: Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 84

Nieuwsbrief 83: Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 83

Nieuwsbrief 82: Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 82

 

Een kaarsje

Tijdens de openingsuren van het secretariaat is het mogelijk om een kaarsje aan te komen steken. Er kunnen ten hoogste 3 personen per keer in de kerk zijn.

 

Informatiescherm

Alle mededelingen en aanvullende informatie vindt u óók op het scherm in de hal van ons kerkcentrum èn onderaan dit bericht; hier staat een link naar de YouTube afspeellijst. De actuele versie staat vooraan en speelt als eerste. Daarna kunt u desgewenst oudere beelden terug kijken.