Mededelingen


Mededelingen zondag 10 november 2019

Geloofsgesprek zondag 10 november 2019

Na de viering was er een geloofsgesprek in de Theo de Witzaal.

Woord- en Liedviering zondag 17 november met Nico Bulter en Moea

Op zondag 17 november is er om 10.00 uur weer een Woord -en Liedviering.
Deze keer vertelt Marja van Gaalen ons haar verhaal en de voorganger is Nico Bulter. Het koor Moea zorgt voor de muzikale ondersteuning.

Concert zondag 17 november 2019

Op zondagmiddag, 17 november, kunt u weer aanwezig zijn bij een muzikale reis van ruim een maand; de periode van Sint Cecilia tot Kerstmis! Een gevarieerd programma met koor- en solozang, afgewisseld met muzikale intermezzo’s. Met medewerking van Projectkoor Hoquetus, solisten en instrumentalisten, onder leiding van Yvonne Berben-vd Mark.
Het programma begint om 3 uur en eindigt om ongeveer kwart over 4. Toegang is gratis. Na het concert is er een collecte aan de deur.

Wereldwinkel

Na de viering van 10 november en ook voorafgaand aan het Cecilia concert op 17 november is er in het Praethuys de mogelijkheid om producten te kopen van de Wereldwinkel. Onder andere leuke cadeautjes voor de decembermaand.
Van harte aanbevolen!

Tafel van Hoop dinsdag 19 november 2019

Namens de Gideonsbende, Verrijzeniskerk en de Ark is er op dinsdag 19 november een tafel van hoop. We gaan samen aan tafel met mensen van verschillende culturen en verschillende achtergronden. Iedereen is welkom! Het is in de Ark en begint om half zes. Meld je aan via Gideonsbendemaarssen at gmail.com of bij Rini Willemse telefoon 556486.

Collecte

Bij de collecte waren de schalen bestemd voor  de Oecumene, de jaarlijkse Willibrordzondag. Deze werd in 1949 ingesteld ter ondersteuning van het werk voor oecumene en evangelisatie van de Willibrordvereniging, een voorloper van de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

Bloemetje van de week

Deze week is ons bloemetje voor Tiny en Gijs de Goeij aan de Parallelweg. Zij waren op 7 november 50 jaar getrouwd. We wensen hen samen nog goede jaren toe.

 

Jongerenbedevaart april-mei 2020

Van 26 april tot en met 2 mei 2020 wordt een Jongerenbedevaart naar Rome georganiseerd door Jong Katholiek en Huis van de Pelgrim onder leiding van Mgr. Woorts. Voor jongeren van 18 tot 28 jaar. Het zal een verdiepende reis worden waar de jongeren veel zullen leren over het geloof en over de Romeinse cultuur. Een audiëntie met de Paus en een bezoek aan de Santa Maria Maggiore en de tombe van Petrus en Paulus zijn een paar van de hoogtepunten van deze reis. Meer informatie op de website van Jongkatholiek.nl

 

Verslag parochieavond 24 september en verslag gesprek

Op 24 september is een parochieavond gehouden waarin wij met elkaar hebben gesproken over de brief van de bisschop over de Eucharistieviering. Op 7 oktober hebben we een eerste gesprek gehad met vertegenwoordigers van Kockengen en De Hoef over welke stappen we gaan zetten om invulling te gaan geven aan clustervieringen. Het verslag van beide avonden wordt via de werkgroepen verspreid. In de hal liggen exemplaren voor iedere geïnteresseerde. Mochten ze op zijn, dan kunt u dit opvragen via het secretariaat.

 

 

Verrijzenisteam

Sinds Marlies is afgetreden als lid van de pastoraatgroep is zij opgevolgd door een groep, die zich het Verrijzenisteam noemt. Deze groep bestaat uit 7 personen. Een van hen voor drie maanden eerste aanspreekpersoon. Als u iets wilt vragen of voorleggen, dan kunt u dit via het e-mailadres van het secretariaat doen, bellen of langsgaan met uw vraag. Het secretariaat stuurt uw bericht door naar de eerste contactpersoon. Vanaf 1 juli is dat Inez Spil. Als het gaat om iets wat u persoonlijk wilt bespreken, dan kun u aangeven dat u teruggebeld wilt worden. Natuurlijk kunt u de leden van het Verrijzenisteam ook altijd voor of na de viering persoonlijk aanspreken. In de hal hangt een foto van de eerste contact persoon. Foto’s komen binnenkort op de website.

Vanaf 1 oktober is Rini Willemse eerst verantwoordelijke van het Verrijzenisteam.

Waarnemend pastoor

Vanwege het plotselinge overlijden van onze pastoor Griffioen is er inmiddels door de bisschop een waarnemend pastoor benoemd. Het betreft mgr. Woorts, hulpbisschop en vicaris van het vicariaat Utrecht.
Hij blijft waarnemend pastoor totdat er hopelijk een nieuwe pastoor benoemd kan gaan worden. Het waarnemend pastoorschap houdt in dat hij voorzitter zal zijn van het parochiebestuur en het pastoraal team. Echter hij zal geen pastorale taken in de parochie kunnen gaan vervullen, tenzij het overnemen van bepaalde vieringen, voor zover mogelijk.

Informatiescherm

Alle mededelingen en aanvullende informatie vindt u óók op het scherm in de hal van ons kerkcentrum èn onderaan dit bericht; hier staat een link naar de YouTube afspeellijst. De actuele versie staat vooraan en speelt als eerste. Daarna kunt u desgewenst oudere beelden terug kijken.