Mededelingen en Nieuwsbrief


Mededelingen zondag 2 augustus 2020

Bloemetje van de week

Tijdens de schoolvakantie zijn er geen bloemetjes van de week.

Eucharistieviering zondag 9 augustus met Mgr. Woorts

Volgende week zondag 9 augustus gaat Mgr. Woorts om 10.00 uur voor in een Eucharistieviering. Cantor in deze viering is Corrie van Os, met Theo Berben aan de piano.

 

Collecte

De collecte vindt plaats op het einde van de viering als u de kerk verlaat.
Het mandje is voor de parochie en de schaal is voor het onderhoud van het kerkgebouw.
Het liefst willen we u vragen om de gift voor de collectes over te maken naar het rekeningnummer wat vermeld staat in de nieuwsbrief.

Procedure om te communie te gaan

Eerst gaan de pianist, cantor en lector via de zijkant en dan volgen de parochianen van de lessenaarszijde vanaf de eerste rij via de zijkant en daarna de parochianen van de orgelzijde vanaf de eerste rij naar de hal om de handen te reinigen en via het middenpad de communie te ontvangen. Volg de instructies van de koster.
We verlaten de kerk vanaf de laatste rij eerst en houden 1,5 meter afstand.

Voor de overige mededelingen en activiteiten verwijzen we u naar onze Nieuwsbrief en het Informatiescherm in ons kerkcentrum, dat ook online te bekijken is via youtube.

 

Nieuwsbrief 18, 24 juli 2020

De Nieuwsbrieven worden via een link verstuurd.

Nieuwsbrief 18, deze geldt voor twee weken:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/ojyrkmoja2/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 17:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/kzthexzdhh/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 16:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/xgpllcafar/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 15:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/xgpllcafar/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 14:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/cdkntp8mio/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 13:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/rlca6lv5x2/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 12:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/dah3pzmo1g/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 11 (er staat nr. 10, maar het is echt nr. 11):

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/xas6gsvpco/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 10:
https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/0vu9pddvur/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 9:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/dk40nq0bya/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 8:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/tveq4phkv0/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 7:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/tbkbi47k6z/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 6:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/ai8a7xoxrq/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 5:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/bme2s3j1gu/feaks0sftg/iuqpj06h5z

Nieuwsbrief 4:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/z5lbqz5n7i/feaks0sftg/iuqpj06h5z

Nieuwsbrief Verrijzenisgemeenschap nr.3, 3 april 2020

Deze Nieuwsbrief is ook apart te bekijken.

Deze nieuwsbrief zal vanaf 20 maart iedere vrijdag vanuit het secretariaat van de Verrijzeniskerk worden verstuurd aan alle werkgroepen en hun leden en aan individuele parochianen, die zichzelf hebben aangemeld.

U kunt u ook opgeven voor het ontvangen van de Nieuwsbrief.

De website-ondersteuner zet mededelingen die zij tussendoor heeft doorgekregen ook in deze Nieuwsbrief.

Alternatieve mogelijkheden voor vieringen

Tot en met Pinksteren zijn alle vieringen in verband met Corona afgelast. Daarna zijn ze zeer beperkt toegankelijk.
Het Verrijzenisteam bekijkt alternatieve mogelijkheden.

  • Hierbij een aantal suggesties:
    De vieringen van Maarssendorp (Heilig Hartkerk) zijn te volgen op RTV Stichtse Vecht. Bij Ziggo op kanaal 44. Bij KPN is dat kanaal 1332.
  • Nagekomen bericht: De vieringen vanuit Mijdrecht/Wilnis zijn te beluisteren via de kerkomroep.
  • Er zijn levensbeschouwelijke programma’s bijv.: geloofsgesprek op NPO2 om 9.45 uur. KRO
  • En om 10.00 uur op NPO 2 Eucharistieviering vanuit Roelofsarendsveen.

Facebookvieringen vanuit de Verrijzenisgemeenschap

Onderstaande vieringen zijn allemaal te zien via facebook. 

 

 

 

Verrijzenisteam

Met ingang van 1 april is Peter Onstenk de eerst aanspreekbare persoon van het Verrijzenisteam. Zijn maatje is Manon Postma.
Wij bedanken IJsbrand Goossens voor hetgeen hij voor de Verrijzenisgemeenschap heeft gedaan in de afgelopen drie maanden.

Een kaarsje

Tijdens de openingsuren van het secretariaat is het mogelijk om een kaarsje aan te komen steken. Er kunnen ten hoogste 3 personen per keer in de kerk zijn. De kerk zal ook open zijn op witte donderdag om een kaarsje te branden van 9:15 uur tot 11:15 uur.

Voedselbank – financiële steun gevraagd

Iedere week geven wij in de kerk producten in de mand voor de voedselbank.
Vanwege het Corona virus heeft de voedselbank moeten sluiten. De voedselbank geeft in plaats van een pakket een bon.
Die kan worden ingewisseld bij een plaatselijke supermarkt.
De voedselbank heeft hiervoor dringend financiële steun nodig. Giften zijn welkom op
Bankrekeningnummer: NL93 RABO 0138 9135 36 t.n.v. Voedselbank Stichtse Vecht.
Voor meer informatie kijk naar www.voedselbankstichtsevecht.nl

Collecte

Het liefst willen we u vragen om de gift voor de collectes over te maken naar het rekeningnummer wat vermeld staat in de nieuwsbrief:

NL47INGB0001584154 t.n.v. RK St. Jan de Doper (Maarssenbroek).

Bemoedigende tekst

“Beste medeparochianen,
Het is een verdrietige tijd: velen voelen zich afgesloten, op zichzelf teruggeworpen.
Terwijl we juist zo’n behoefte hebben aan ‘samen’, zeker in deze kerndagen van ons christelijk geloof. Geen mens kan en wil alleen!
Langs deze weg hopen wij u toch te bereiken; en dat jullie omgekeerd laat weten van jezelf of wanneer je bij anderen ziet dat er aandacht of hulp gewenst is;
wees niet onverschillig, (te) bescheiden of verlegen: deel je zorgen en verdriet!
Alleen zo kunnen we de week die voor ons ligt toch ‘Goede Week’ noemen.
Mogen we meegaan in het lijden van Jezus Christus, in het vaste vertrouwen dat Hij deelt in alle lijden en nood, ook nu.
Zo wensen we elkaar de vreugde van een bevrijdend Pasen.
Mogen we waarachtig mensen van de Verrijzenisgemeenschap zijn!

Een hartelijke geloofskrachtgroet,
Jos van Os 0346 / 215866

Gebed

Onze bisschoppen vragen de parochies, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

 

Oudere Mededelingen

Versterking pastoraal team

Vanaf half januari heeft het pastoraal team voor een jaar versterking van een priester uit de Filippijnen. Het betreft pastor Dave Capucao, 54 jaar. Hij is enkele jaren geleden reeds in ons bisdom werkzaam geweest en wel in een parochie in de Achterhoek. Hij is toen gepromoveerd aan de universiteit van Nijmegen.
Nu komt hij voor een jaar terug naar Nederland en kan voor 50% van zijn tijd beschikbaar zijn voor onze parochie. Het parochiebestuur zal hem de pastorie van Mijdrecht ter beschikking stellen.
In het Kerstnummer van One heeft pastor Dave zich aan ons voorgesteld. Het parochiebestuur en het pastoraal team zijn blij met de tijdelijke versterking die hij het komende jaar zal komen geven.
U hebt pastor Dave kunnen zien in de Clusterviering van afgelopen 2 februari en in de Eucharistieviering van 16 februari.

 

Verrijzenisteam

Sinds Marlies is afgetreden als lid van de pastoraatgroep is zij opgevolgd door een groep, die zich het Verrijzenisteam noemt. Deze groep bestaat uit 7 personen. Een van hen voor drie maanden eerste aanspreekpersoon. Als u iets wilt vragen of voorleggen, dan kunt u dit via het e-mailadres van het secretariaat doen, bellen of langsgaan met uw vraag. Het secretariaat stuurt uw bericht door naar de eerste contactpersoon. Vanaf 1 oktober is dat Rini Willemse. Als het gaat om iets wat u persoonlijk wilt bespreken, dan kun u aangeven dat u teruggebeld wilt worden. Natuurlijk kunt u de leden van het Verrijzenisteam ook altijd voor of na de viering persoonlijk aanspreken. In de hal hangt een foto van de eerste contact persoon. Foto’s komen binnenkort op de website.

Met ingang van 1 april is Peter Onstenk de eerst aanspreekbare persoon van het Verrijzenisteam. Zijn maatje is Manon Postma.
Wij bedanken IJsbrand Goossens voor hetgeen hij voor de Verrijzenisgemeenschap heeft gedaan in de afgelopen drie maanden.

Waarnemend pastoor

Vanwege het plotselinge overlijden van onze pastoor Griffioen is er inmiddels door de bisschop een waarnemend pastoor benoemd. Het betreft mgr. Woorts, hulpbisschop en vicaris van het vicariaat Utrecht.
Hij blijft waarnemend pastoor totdat er hopelijk een nieuwe pastoor benoemd kan gaan worden. Het waarnemend pastoorschap houdt in dat hij voorzitter zal zijn van het parochiebestuur en het pastoraal team. Echter hij zal geen pastorale taken in de parochie kunnen gaan vervullen, tenzij het overnemen van bepaalde vieringen, voor zover mogelijk.

Informatiescherm

Alle mededelingen en aanvullende informatie vindt u óók op het scherm in de hal van ons kerkcentrum èn onderaan dit bericht; hier staat een link naar de YouTube afspeellijst. De actuele versie staat vooraan en speelt als eerste. Daarna kunt u desgewenst oudere beelden terug kijken.