Mededelingen en Nieuwsbrief


Mededelingen zondag 12 september 2021

Midweekviering. woensdag 15 september 2021

Woensdag 15 september is er om 10.00 uur een midweekviering. Jos van Os gaat voor in een Woord- en Communieviering.

Oecumenische Vredesviering in De Ark zondag 19 september 2021

Zondag 19 september is er een Oecumenische Vredesviering in De Ark. Hans Boerkamp gaat dan voor. Het thema is: “wat doe je in vredesnaam”. Er is dan geen viering in onze kerk.

Koorzang en volkszang

Hoe fijn het ook is dat er nu door een aantal koorleden gezongen kan worden: Maar….volkszang is helaas nog altijd niet toegestaan conform de richtlijnen van het bisdom. We verzoeken een ieder dat te respecteren zodat we samen kunnen blijven komen in een veilige kerk. Let op: zacht zingen is ook zingen.

Minicolleges vanaf 5 oktober

Op 5 oktober starten de minicolleges weer. De brief van de Paus “Fratelli Tutti” over de verbondenheid staat centraal in 6 colleges. We hebben 10 exemplaren van de brief aangeschaft. Het boekje kost 12 euro. In het boekje ligt een boekenlegger, waarop staat hoe u het bedrag kunt overmaken. Het boekje is een prachtige voorbereiding op het volgen van de colleges. Van harte aanbevolen. Zie verder de Nieuwsbrief.

Bloemetje van de week

Het bloemetje van de week is deze keer voor Joop en Ria van Zaal. Zij gaan 1 oktober verhuizen naar Benschop. Joop doet jarenlang vrijwilligerswerk in de tuin en stoelengroep. Ria bezorgt al jaren de ONE bij de parochianen en doet ook de Kerkbalans.

Voor aanvullende mededelingen verwijzen we u naar het informatiescherm in de hal, onze digitale Nieuwsbrief 62 en onze website.

 

Collecte – ook via QR-code

De collecte vindt plaats op het einde van deze viering als u de kerk verlaat.
De extra collecte is deze week in het kader van de Week Nederlandse Missionaris. Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. Door de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM) te steunen maakt u dit belangrijke werk mede mogelijk. Uw steun is onmisbaar.

U kunt ook digitaal doneren.

In deze tijd van Corona is de gebruikelijke mogelijkheid van collecteren bij de viering helaas beperkt. Daarvoor in de plaats treft u in onze digitale Nieuwsbrief standaard een mededeling aan, waarin wij u vragen uw donaties ter ondersteuning van het pastorale werk in onze eigen geloofsgemeenschap over te maken op één van onze bankrekeningen.
U treft daarnaast ook nog een QR-code aan waarmee u de mogelijkheid krijgt deze donaties direct digitaal over te maken.
U doet dit door met uw smartphone deze QR-code te scannen, waarna u in het scherm het door u gewenste bedrag van uw donatie kunt intoetsen. Bij de omschrijving staat standaard al “Collecte eigen kerk” vermeld. Tenslotte verstuurt u de opdracht.
Uw donatie wordt direct op de bankrekening van de Verrijzenisgemeenschap bijgeschreven.
U treft de QR-code ook aan op ons mededelingenscherm in de hal, onze mail met verzending van de Liturgie en in de liturgieboekjes.
Wij danken u bij voorbaat voor uw gaven.

Koffie

Met ingang van zondag 23 mei 2021 wordt er buiten koffie geschonken na afloop van de zondagsviering, alleen bij mooi weer.

 

 

Procedure om te communie te gaan

Eerst gaan de pianist, cantor en lector via de zijkant en dan volgen de parochianen van de lessenaarszijde vanaf de eerste rij via de zijkant en daarna de parochianen van de orgelzijde vanaf de eerste rij naar de hal om de handen te reinigen en via het middenpad de communie te ontvangen. Volg de instructies van de koster.
We verlaten de kerk vanaf de laatste rij eerst en houden 1,5 meter afstand.

Voor de overige mededelingen en activiteiten verwijzen we u naar onze Nieuwsbrief en het Informatiescherm in ons kerkcentrum, dat ook online te bekijken is via youtube.

Verrijzenisteam

Rini Willemse periode is van 1 juli t/m 30 september 2021 de eerst aanspreekbare van het Verrijzenisteam.

 

Nieuwsbrief Verrijzen=Nieuws 2021 nr. 65,  10 september 2021

De  recentste nieuwsbrief wordt wekelijks op vrijdag via email toegestuurd.

Nieuwsbrief 65: Verrijzen=Nieuws 2021 nr. 65

Nieuwsbrief 64: Verrijzen=Nieuws 2021 nr. 64

Nieuwsbrief 63: Verrijzen=Nieuws 2021 nr. 63

Nieuwsbrief 62: Verrijzen=Nieuws 2021 nr. 62

Nieuwsbrief 61: Verrijzen=Nieuws 2021 nr. 61

Nieuwsbrief 60: Verrijzen=Nieuws 2021 nr. 60

Nieuwsbrief 59: Verrijzen=Nieuws 2021 nr. 59

Nieuwsbrief 58:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/ysslvaj4hv/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 57:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/1kuzyhnzd5/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 56:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/gaiykrvbhv/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 55:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/rduwlzsqtz/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 54:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/ia7gjtjhph/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 53:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/ckynjartxk/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 52:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/uwtklq0ghv/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 51:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/qam90ajsxu/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 50:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/kugajgjztk/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 49:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/qgeezdlatm/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 48:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/txo6rbvgml/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 47:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/1luzku3vxc/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 46:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/ep4dysnlda/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 45:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/xmk65gztzo/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 44:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/ipqbbbwa1p/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 43:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/dlwivcnmoq/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 42:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/dbwlfhhzrv/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 41:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/rbc3ckz6b1/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 40:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/pwxy9r1tlp/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 39:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/cwdvlf9dzd/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 38:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/fnpawxhqxw/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 37:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/cg72wzsz9x/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 36:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/xqdpvhtgky/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 35:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/k6v9cluoik/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 34:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/xe5lijbjcf/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 33:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/jndondsl6t/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 32:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/pcxbyolezd/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 31:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/6e7cx73e0l/feaks0sftg/4jpngaobbe

Kerstnieuwsbrief:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/sffmzgamra/feaks0sftg/4jpngaobbe

Nieuwsbrief 30:

https://rk-verrijzenisgemeenschap-maarssenbroek.email-provider.nl/web/3kpe4hy6ey/xoo92sxict/feaks0sftg/4jpngaobbe

 

Een kaarsje

Tijdens de openingsuren van het secretariaat is het mogelijk om een kaarsje aan te komen steken. Er kunnen ten hoogste 3 personen per keer in de kerk zijn. De kerk zal ook open zijn op witte donderdag om een kaarsje te branden van 9:15 uur tot 11:15 uur.

 

Informatiescherm

Alle mededelingen en aanvullende informatie vindt u óók op het scherm in de hal van ons kerkcentrum èn onderaan dit bericht; hier staat een link naar de YouTube afspeellijst. De actuele versie staat vooraan en speelt als eerste. Daarna kunt u desgewenst oudere beelden terug kijken.