Mededelingen


Mededelingen zondag 17 maart 2019

Viering zondag 24 maart 2019 met Moea

Zondag 24 maart zou er om 10.00 uur een eucharistieviering met als voorganger pastoor Griffioen. Marlies de Meij vervangt hem. Moea verzorgt de muzikale ondersteuning.

Vespers in Maarssen 31 maart in het dorp

De Raad van Kerken Maarssen nodigt u uit voor de vespers die gehouden worden in de 40 dagen tijd. De volgende versper is op 31 maart in de H.Hartkerk om 19.00 uur. U bent van harte welkom.

Bloemetje van de week

Ons bloemetje gaat deze week naar Bob Rijnen uit Reigerskamp.
Na een korte ziekenhuisperiode kan hij een steuntje in de rug wel gebruiken.
Wij wensen hem veel sterkte toe.

Brief voor de veertigdagentijd

Op de balie in de hal vindt U de brief voor de veertigdagentijd van onze aartsbisschop kardinaal Eijk. U mag een exemplaar meenemen.
U vindt hem ook hieronder.
2019-03-06 Vastenbrief 2019 kardinaal Eijk

Vastenactie

In de hal vindt U weer de bekende paarse bus voor de vastenactie.
Thema van de vastenactie is: Water verandert alles!
Vastenactie ondersteunt dit jaar projecten die schoon water dicht bij mensen brengen. Zoals in het dorp Bagoursaye in Niger. Er is maar één waterput waar meer dan duizend gezinnen en hun vee gebruik van moeten maken. Er is geld nodig voor een nieuwe waterput zodat er meer water beschikbaar is en vrouwen minder tijd kwijt zijn aan het halen van water. Onze bijdrage kan het verschil maken, want water verandert alles!

Verrijzenisteam

Nu Marlies is afgetreden als lid van de pastoraatgroep is zij opgevolgd door een groep, die zich het Verrijzenisteam noemt. Deze groep bestaat uit 7 personen. Een van hen voor drie maanden eerste aanspreekpersoon. Als u iets wilt vragen of voorleggen, dan kunt u dit via het e-mailadres van het secretariaat doen, bellen of langsgaan met uw vraag. Het secretariaat stuurt uw bericht door naar de eerste contactpersoon. Tot 1 april is dat Eugenie Weenink. Als het gaat om iets wat u persoonlijk wilt bespreken, dan kun u aangeven dat u teruggebeld wilt worden. Natuurlijk kunt u de leden van het Verrijzenisteam ook altijd voor of na de viering persoonlijk aanspreken. In de hal hangt een foto van de eerste contact persoon. Foto’s komen binnenkort op de website.

Informatiescherm

Alle mededelingen en aanvullende informatie vindt u óók op het scherm in de hal van ons kerkcentrum èn onderaan dit bericht; hier staat een link naar de YouTube afspeellijst. De actuele versie staat vooraan en speelt als eerste. Daarna kunt u desgewenst oudere beelden terug kijken.Er is een  RSS Feed aan de afspeellijst gekoppeld.

Desgewenst kunt u zich aanmelden voor het ontvangen een e-mail notificatie wanneer nieuwe beelden worden toegevoegd aan de afspeellijst.