Mededelingen


Mededelingen zondag 15 september 2019

Midweekviering woensdag 18 september 2019

Aanstaande woensdag om 10 uur is er midweekviering. Marlies de Mey gaat voor.

Oecumenische viering zondag 22 september samen met de gemeenschap van De Ark.

Zondag 22 september om 10 uur is de oecumenische viering samen met de gemeenschap van De Ark.

Pastor Theo van der Meulen gaat mee voor en Moea zorgt voor de muzikale ondersteuning. In onze kerk is er dan geen viering.

Parochieavond 24 september 2019

Dinsdagavond 24 september is er een parochieavond voor allen die geïnteresseerd zijn.
We bespreken ‘ de brief van de kardinaal ‘ Een samenvatting van de brief ligt op de balie van de hal.
Gespreksleider is Bob Smits.
Aanvang 19:30 uur
U bent van harte welkom.

Meditatie 27 september 2019

Stilte is de basis voor een leven met aandacht.
Onze meditatiegroep organiseert ook komend seizoen weer een aantal momenten van stilte, in september is dat op vrijdag 13 en vrijdag 27 september. De avonden zijn van 20.00 tot 21.15 uur; de deur is vanaf 19.45 uur open. Het verzoek is om ruim voor 20.00 uur te komen. We hopen U een keer op genoemde avonden ‘in stilte’ te mogen begroeten.

Verrijzenisteam

Sinds Marlies is afgetreden als lid van de pastoraatgroep is zij opgevolgd door een groep, die zich het Verrijzenisteam noemt. Deze groep bestaat uit 7 personen. Een van hen voor drie maanden eerste aanspreekpersoon. Als u iets wilt vragen of voorleggen, dan kunt u dit via het e-mailadres van het secretariaat doen, bellen of langsgaan met uw vraag. Het secretariaat stuurt uw bericht door naar de eerste contactpersoon. Vanaf 1 juli is dat Inez Spil. Als het gaat om iets wat u persoonlijk wilt bespreken, dan kun u aangeven dat u teruggebeld wilt worden. Natuurlijk kunt u de leden van het Verrijzenisteam ook altijd voor of na de viering persoonlijk aanspreken. In de hal hangt een foto van de eerste contact persoon. Foto’s komen binnenkort op de website.

Vanaf 1 juli is Inez Spil het eerste aanspreekpunt van het Verrijzenisteam.

Informatiescherm

Alle mededelingen en aanvullende informatie vindt u óók op het scherm in de hal van ons kerkcentrum èn onderaan dit bericht; hier staat een link naar de YouTube afspeellijst. De actuele versie staat vooraan en speelt als eerste. Daarna kunt u desgewenst oudere beelden terug kijken.