Nieuws


Mededelingen en Nieuwsbrief

Mededelingen zondag 22 januari 2023

Bloemetje van de week

Ons bloemetje van de week is vandaag voor de heer van Kouwen, Safariweg 225 als steuntje in de rug.

Woord- en communieviering zondag 29 januari 2023 met pastor Jos van Os

Volgende week zondag 29 januari is er om 10:00 uur een Woord- en communieviering. Pastor Van Os gaat voor. Ancora, met Jim Berben aan de piano, ondersteunt de viering muzikaal.

Bezinningsavond op 7 februari 

In samenspraak met het pastorale tea258m en de locatieraad nodigt het Verrijzenisteam u uit voor een bezinningsavond op 7 februari om 19.30 uur hier in de kerk.
Samen met u willen we nadenken over wat ons de komende twee, drie jaar te doen staat en waar we rekening mee moeten houden.
Het belooft een inspirerende avond te worden en we hopen op een flinke opkomst.
Hoe meer mensen komen, hoe groter het draagvlak.
Misschien vinden we wegen waar nog geen wegen bestaan.
Van harte aanbevolen en van harte welkom.

 

Verrijzenisteam

Peter Onstenk is vanaf 1 januari de eerst aanspreekbare vanuit het Verrijzenisteam. We bedanken Eugenie Weenink voor haar inzet in het afgelopen kwartaal.

Collecte – ook via QR-code

U kunt nog steeds ook digitaal doneren.

Naast de gebruikelijke mogelijkheid van collecteren bij de viering treft u in onze digitale Nieuwsbrief standaard een mededeling aan, waarin wij u vragen uw donaties ter ondersteuning van het pastorale werk in onze eigen geloofsgemeenschap over te maken op één van onze bankrekeningen.
U treft daarnaast ook nog een QR-code aan waarmee u de mogelijkheid krijgt deze donaties direct digitaal over te maken.
U doet dit door met uw smartphone deze QR-code te scannen, waarna u in het scherm het door u gewenste bedrag van uw donatie kunt intoetsen. Bij de omschrijving staat standaard al “Collecte eigen kerk” vermeld. Tenslotte verstuurt u de opdracht.
Uw donatie wordt direct op de bankrekening van de Verrijzenisgemeenschap bijgeschreven.
U treft de QR-code ook aan op ons mededelingenscherm in de hal, onze mail met verzending van de Liturgie en in de liturgieboekjes.
Wij danken u bij voorbaat voor uw gaven.

 

Voor de overige mededelingen en activiteiten verwijzen we u naar onze Nieuwsbrief en het Informatiescherm in ons kerkcentrum, dat ook online te bekijken is via youtube.

 

 

Nieuwsbrief Verrijzen=Nieuws nr. 119, Vrijdag 13 januari 2023

De recentste nieuwsbrief wordt wekelijks op vrijdag via email toegestuurd.

2023

Nieuwsbrief 119 Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 119

2022

Nieuwsbrief 118 Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 118

Nieuwsbrief 117 Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 117

Nieuwsbrief 116 Verrijzen=Nieuws 2022 nr. 116

 

 

 

Een kaarsje

Tijdens de openingsuren van het secretariaat is het mogelijk om een kaarsje aan te komen steken. Er kunnen ten hoogste 3 personen per keer in de kerk zijn.

 

Informatiescherm

Alle mededelingen en aanvullende informatie vindt u óók op het scherm in de hal van ons kerkcentrum èn onderaan dit bericht; hier staat een link naar de YouTube afspeellijst. De actuele versie staat vooraan en speelt als eerste. Daarna kunt u desgewenst oudere beelden terug kijken.