Aangepaste coronamaatregelen sinds 13 november


Uit Nieuwsbrief nr. 74:
De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden.

U vindt de link naar de korte versie van het actuele protocol voor kerkbezoek in de Nieuwsbrief.

 

Verder drinken we géén koffie en thee meer na de viering en hebben we cantors of een klein koor in plaats van een koor.