Uitnodiging Indië herdenking 2023

Op 15 augustus a.s. wordt landelijk het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig
Nederlands Indië herdacht. Ook dit jaar zal in de Pauluskerk in Breukelen een
herdenkingsbijeenkomst worden georganiseerd om alle slachtoffers van het geweld tijdens
en na de Japanse bezetting te gedenken.
Dit jaar is het thema van de herdenking: Vertel jouw verhaal! Er zijn rond de oorlogen in
Indië, de ‘grote’ en de ‘kleine’ oorlogen, vele verhalen die niet verteld worden. Doordat het
te pijnlijk is om ze te vertellen, oude trauma’s bovenhaalt? Of omdat er niet echt, met
liefdevolle aandacht naar geluisterd is destijds? Maar dat de verhalen onbesproken blijven
wil niet zeggen dat trauma’s niet worden doorgegeven, de generaties door. Er zijn soms
onvertelde verhalen, die je doorgeeft zonder woorden, maar die toch blijvend hun invloed
uitoefenen. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst zullen sommige verhalen gedeeld worden
met woorden. Andere zullen door muziek, stilte, poëzie, worden wakker gemaakt.
Namens de gemeente Stichtse Vecht zal burgemeester Reinders spreken. Daarna wordt u
allen uitgenodigd om naar voren te komen en een kaars te ontsteken en een bloem in een
vaas te plaatsen ter herdenking van uw eigen dierbaren. Na de bijeenkomst in de Pauluskerk
wandelen we naar het oorlogsmonument naast de Pieterskerk om kransen te leggen.
We nodigen u van harte uit op dinsdag 15 augustus om 15.00 uur in de Pauluskerk,
Straatweg 137 te Breukelen. De kerk is open vanaf 14.30.