Toekomst van Hoop

Zondag 29 november, de eerste zondag van de advent.

Op die dag is er om 18.50 uur een peuter-kleutermoment en om 19.00 uur een gebedsviering vanuit de H. Hartkerk met als thema ‘Toekomst van hoop’. De advent is een tijd van hoop en uitzien naar de komst van Jezus. We vieren dit graag in verbinding met u en jou. Extra belangrijk in deze tijd, om zo (met) elkaar warmte op afstand te geven. Door inspirerende teksten te delen, mooie beelden te tonen en te luisteren naar eigentijdse nummers.


De viering is vormgegeven door het Inspiratieteam en de Holy Heartband. De jongeren van M25 verlenen ook hun medewerking. Wij leggen in de viering ook onze gebeden voor. Wilt u of wil jij een voorbede aanbrengen, stuur dan een mail naar of maak deze kenbaar via het intentieboek in de Mariakapel.
Dus: allemaal afstemmen op zondag 29 november om 19.00 uur op RTV Stichtse Vecht, Ziggo kanaal 44, KPN kanaal 1332! Van hárte uitgenodigd om zo samen op weg te gaan naar een hoopvolle Kerstmis!