Ravage na tyfoon Filippijnen

Onlangs was father Dave Capucao jarig. Mijn felicitatie liet ik vergezeld gaan van de vraag hoe het met hem ging en met de mensen op de Filippijnen. Immers, in het journaal hoorden en zagen we verdrietige beelden van daar, een tyfoon, overstroming en meer. 

Hij appte bijgaande foto’s door ten teken van dat de mensen daar inderdaad weer in grote ellende zijn beland. Wellicht een aansporing voor ons hier, als dat mogelijk is, een extra bijdrage te geven aan ons Father Davefonds?
Ongetwijfeld mede namens hem bij voorbaat hartelijk dank!
Jos van Os

QR_Rabobank_t.b.v.-father-Dave-fonds_2022-10-06