Project Exodus

Vijf minicolleges over het boek van bevrijding met een knipoog naar de huidige samenleving en naar ons zelf!

In november 2020 hebben vijf theologen de eerste serie minicolleges over het boek Exodus afgesloten. Leidraad voor de minicolleges is het commentaar dat Jonathan Sacks over het Bijbelboek heeft geschreven. De titel van het boek dat Jonathan Sacks heeft geschreven luidt: ‘Exodus, boek van bevrijding’.
Tot onze verbazing en grote vreugde hebben ongeveer 150 mensen de colleges online gevolgd. Graag hadden we de eerste serie afgesloten met een vreugdevolle viering maar corona liet dat niet toe.
In februari starten we met een tweede serie over het boek Exodus. Gied ten Berge laat deze serie aan zich voorbijgaan en ook Jos van Os, die herstellende is van een ongeval, heeft zich afgemeld. Beterschap Jos.
We zijn blij dat Marlies de Meij een college voor haar rekening neemt en ook zijn we vereerd met de toezegging van prof. dr. Paul van Geest om een college te geven. Paul is als theoloog verbonden aan de universiteit van Tilburg en aan de Erasmus universiteit. Bovendien is hij onlangs benoemd tot lid van de ‘Pauselijke Theologische Academie’ een van de belangrijkste adviesorganen van de paus. Paul zal een minicollege geven over de brief die de paus onlangs heeft geschreven. De brief draagt de naam ‘Fratelli tutti’ en gaat over onderlinge broederschap en solidariteit. Het college wordt op 7 maart online gezet, tien dagen voor de verkiezingen. Misschien helpt het college ons bij de stem die we uitbrengen. Het gaat over ons morele kompas.

De colleges worden op zondagmorgen om 11.30 uur online gezet. Als alles volgens plan verloopt ziet hert programma er als volgt uit:
• 21 februari wordt het college van Hans Boerkamp online gezet.
Het college gaat over de cedermaaltijd die gehouden wordt vlak voor de uittocht uit Egypte. Uit vijf bekers wordt gedronken en iedere beker vertegenwoordigt een deel van de weg die niet alleen het volk Israël is gegaan maar ook de weg die wij allen gaan. De vraag is: ‘Wat doet ons besluiten om op weg te gaan en wat is de bestemming van de weg die we gaan?’
• 28 februari wordt het college van Marlies de Meij online gezet.
Marlies heeft aangegeven dat ze het graag wil hebben over vergelding en vergeving. Opvallend in het boek Exodus is dat vlak voor het volk het slavenhuis verlaat de mensen de opdracht krijgen om aan de Egyptenaren goud en zilver te vragen. Wat is de betekenis daarvan?
• 7 maart zetten we het college van Paul van Geest online.
Zoals boven is aangegeven staat de brief van de paus ‘Fratelli tutti’ centraal in dit minicollege. Vermeld moet nog worden dat Paul van Geest hoogleraar is in Augustijnse studies aan de Vrije Universiteit en hoogleraar in de kerkgeschiedenis en de geschiedenis van de theologie. Het belangrijkste voor ons is dat hij ingewikkelde zaken eenvoudig kan vertellen. Hij is een begenadigd spreker.
• 14 maart verzorgt Bob Smits een college over de schoonvader van Mozes, Jetro genaamd.
Het volk is door de zee getrokken en komt letterlijk en figuurlijk in een woestijn van leven terecht. Het is een zooitje ongeregeld. Mozes raakt overwerkt en vraagt aan zijn schoonvader hoe hij leiding moet geven. Bob zal ons in dit college aan de hand van Jetro richting wijzen.
• 21 maart sluit Nico Bulter de online colleges af.
Nico gaat in op een van de laatste hoofdstukken van het boek Exodus. Nico is van plan de hoofdstukken te verbinden met de gidsfunctie van de kerk, kerk als open ruimte, zingend naar een visioen toe, met de voeten in de aarde en de blik naar boven. In hoofdstuk 39 en 40 van het boek Exodus staat dat omschreven met de plaats van het tabernakel te midden van het volk. Naast het boek van Jonathan Sacks beveelt Nico ook het boek aan van Rik Torfs aan: “De kerk is fantastisch”.

De colleges kunt u ook op een later tijdstip volgen op kerdienstgemist.nl RK Verrijzenisgemeenschap.
Mocht u bij de opname van de colleges aanwezig willen zijn en ook aan het verdiepend nagesprek willen deelnemen, mail dan naar het secretariaat van de geloofsgemeenschap met vermelding nieuwsbrief-minicolleges. We houden u dan op de hoogte en tevens ontvangt u de samenvattingen van het boek van Jonathan Sacks die aan de minicolleges ten grondslag liggen.

We hopen op veel inspiratie en diepgang

Hans Boerkamp