Pastorale brief voor alle parochianen


Vinkeveen, 19 maart 2020

Beste (mede) parochianen van Abcoude, Breukelen, De Hoef, Kockengen, Loenen aan de Vecht, Maarssen, Maarssenbroek, Mijdrecht-Wilnis en Vinkeveen-Waverveen,

Als pastoraal team van onze parochie Sint Jan de Doper waren wij deze dag in vergadering bijeen.  Wij hebben vooral gesproken over alle gevolgen die ons allen nu raken of nog zullen raken vanwege de coronacrisis en hoe daar zo goed mogelijk mee om te gaan.

Onze aartsbisschop, kardinaal Eijk, heeft ons allen een pastoraal woord doen toekomen. U kunt deze lezen op de website van onze parochie en ons parochieblad ONE. Wij sluiten ons graag aan bij de woorden van onze bisschop die ons allen in deze onzekere tijden willen bemoedigen, zeker ook in ons gebed.

Wij allen ervaren nu met elkaar hoezeer ons leven en onze wereld met elkaar verbonden zijn, juist ook in alle kwetsbaarheid. Veel van wat vanzelfsprekend was of leek te zijn, is dat nu niet (meer).     In deze crisis is er bij velen onrust, angst en zijn er grote zorgen. Dat raakt ons zeer, zeker ook de spanning, het verdriet en de eenzaamheid die bij velen zijn toegenomen.

Daarnaast zien we ook vele blijken van grote betrokkenheid op elkaar en nieuwe initiatieven die mensen persoonlijk, ons Kerk-zijn en onze samenleving verrijken. Als parochie hopen wij er te kunnen zijn voor elkaar en allen die ons nodig hebben. We zijn dankbaar voor de vele parochianen die vanuit hun geloof en liefde voor hun naaste nu zeker een zegen zijn voor anderen.

Als pastoraal team willen wij zoveel als mogelijk is in deze situatie van betekenis zijn. Dat doen wij allereerst door uw intenties in onze gebeden mee te nemen. De eucharistievieringen op de doordeweekse dagen en andere gebedsmomenten in kleine kring kunnen in onze kerken nog plaatsvinden. Uw gebedsintenties kunt u aan ons doorgeven en deze ook opschrijven in de intentieboeken in onze kerken wanneer deze geopend zijn.

Onze vergadering vond plaats op 19 maart, de dag dat het hoogfeest van de H. Jozef gevierd wordt. We hebben stilgestaan bij hoe hij zich met Maria heeft vastgehouden in de onzekere en spannende dagen in hun leven aan de belofte van God: Ik zal er zijn. In Jezus Christus, onze Heer, is en blijft God ons nabij. Jezus is ons daarin zelf voorgegaan: in lijden en sterven is Hij zich vast blijven houden aan God en is uiteindelijk het nieuwe leven en licht van Pasen gaan doorbreken. Dat dat ook zo voor ons allen en onze wereld moge zijn, juist nu we deze onzekere en spannende tijden beleven. Dat God ons daartoe de kracht van Zijn Geest moge geven!

De kracht van het gebed is juist ook in onzekere tijd nodig. Wij hopen dat wij – nu we niet fysiek bijeen kunnen komen voor onze vieringen –  wij in gebed verbonden zijn en blijven, waaronder door het gebed dat onze bisschoppen hebben aangereikt voor heel ons land. U treft het hierna aan.

Van harte alle zegen, sterkte, kracht, geloof, hoop en liefde toegewenst!

Pastor Dave Capucao, pastoraal werker Jos van Os, pastoraal werker Zr. Monica Raassen, pastor Frenk Schyns en waarnemend pastoor Mgr. Herman W. Woorts