Gerard Griffioen


Gerard Griffion

Pastoor Gerard Griffioen is op 14 oktober 2019 overleden. Mgr. Woorts is momenteel waarnemend pastoor

Door in deze regio aan de slag te zijn gegaan, ben ik teruggekomen op de plaats waar mijn roots liggen: Wilnis. Na lang in het oosten van het land te hebben gewerkt, mag ik nu terug zijn in de buurt van mijn geboortestad Amsterdam. Als pastoor (d.i. de eindverantwoordelijke) van onze grote parochie zie ik mij zelf toch allereerst als pastor. Als een herder die met mensen meetrekt in deze tijd vol veranderingen en spanningen. Want in de kerk gebeurt er van alles. Binnen heel wat parochies moeten er kerkgebouwen worden afgestoten. We hebben teveel stenen voor de mensen die samen komen om te vieren. En aan dat proces mag ik leiding geven. Gelukkig hoef ik dat niet alleen te doen. Goede collegae binnen het pastoraal team en een deskundig bestuur nemen ook te volle hun verantwoording. En dat samen met alle vrijwilligers die er werkzaam zijn binnen onze gemeenschappen. Wanneer ik schrijf dat ik mij zelf allereerst als pastor / herder zie van  mensen, dan heeft alles te maken van het waarom ik “ja” heb gezegd toen ik mij geroepen voelde door God. Want daar draait het om: met mensen op weg gaan naar de diepere bronnen van leven en liefhebben. Met mensen zoeken naar heelheid, omdat de gebrokenheid niet gelukkig maakt. Met mensen het leven vieren op kruispunten van het leven en zo diepgang geven aan een bestaan. Ook vind ik dat in deze tijd we onze stem als kerk mogen verheffen tegen de tendens om economie / het geld centraal te stellen in een mensenleven. Hoe belangrijk ook, daar draait het niet om. Het gaat om meer dan het eigen IK. Liefde is de bron van het leven. Wanneer we dat voor ogen houden, bouwen we een wereld van solidariteit met alle mensen. Leerden we vroeger al niet, dat we daartoe op aarde zijn?

Gerard Griffioen, pastoor.

gerard.griffioen@stjandedoper-vechtenvenen.nl
0297 – 25 67 14