Passiespelen Tegelen verplaatst naar 29 augustus 2021


P a s s i e s p e l e n:

Sinds 1931 worden in de plaats Tegelen de “Passiespelen” opgevoerd in het openlucht-theater “de Doolhof”.

Wat maken deze spelen zo uniek? Wel, de spelers zijn allen inwoners van de plaats Tegelen, dus allen amateur.
Het Passiespel verhaalt de emotionele gebeurtenissen uit de laatste dagen van het leven van Jezus. Van de glorieuze intocht van Jezus in Jeruzalem, het laatste Avondmaal, het verraad van Judas, de veroordeling en uiteindelijk zijn dood aan het Kruis op de Calvarieberg.

Het zijn de gebeurtenissen, die de Christenen gedenken tussen Palmzondag en Pasen.

In september zouden we graag met een touringcar vol parochianen naar de Passiespelen in Tegelen gaan, net als 5 jaar geleden. Helaas gaan deze spelen dit jaar niet door. We nodigen u van harte uit om volgend jaar, op 29 augustus 2021, met ons mee te gaan. Te zijner tijd volgt meer informatie.