Parochiedag 2020 gaat niet door


Parochiedag

In 2010 werden onze afzonderlijke parochies samengebracht in één nieuwe parochie die de naam kreeg St. Jan de Doper. Sindsdien hebben we elk jaar op of rond de geboorteviering van onze patroon, op de kerkelijke kalender 24 juni, in één gezamenlijke viering blijk gegeven van onze eenheid-in-onderscheidenheid. Vorig jaar vierden we nog met pastoor Gerard Griffioen; nu waren we in het Jaar van de Eucharistie de viering aan het voorbereiden waarin onze waarnemend pastoor mgr. Woorts zou voorgaan. Al met al geeft het een onwerkelijk gevoel dat ook hier nu een streep doorheen gehaald wordt door de vergaande maatregelen om het coronavirus te beteugelen.

Onze altijd zo feestelijke parochienaamdag, dit keer gepland op zondag 21 juni, kunnen we voor het eerst niet vieren met velen, hoe jammer ook. We hopen dit gemis met een extra mooie viering van verbondenheid in het najaar royaal goed te maken.

parochiebestuur en pastoraal team