Palmzondag Jongerenpastoraat


Beste jongeren,

Graag nodigen wij jullie uit voor de Palmzondagviering op 14 april a.s.

De dag start om 11.30 uur met een Eucharistieviering in de H. Martinuskerk (Steenstraat 7, Arnhem) met kardinaal Eijk, rector Kuipers en pastoor Tuan van de St. Eusebiusparochie. Het JPU-koor verzorgt de muzikale begeleiding. Na afloop van de Mis is er koffie en aansluitend de lunch (zelf meenemen, voor drinken wordt gezorgd).

Om 13.30 uur start de presentatie van rector Kuipers over de brief van paus Franciscus bij gelegenheid van Wereldjongerendag. Na een muzikaal intermezzo van het JPU-koor verzorgt kardinaal Eijk om 14.15 uur een voordracht. Om 15.00 uur is er een buitenactiviteit, terwijl een tweede groep jongeren bezig gaat met de koorrepetitie voor de komende Chrismamis. Daarvoor worden nog jongeren gezocht die mee willen doen :

(zang en instrument, graag opgeven bij jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl met vermelding stemtype).

Na een pauze is er om 16.15 uur aanbidding van het Allerheiligste met zang en biechtgelegenheid, waarna om 17.00 uur met een diner de dag wordt afgesloten.

Deelname aan de Wereldjongerendag in Arnhem kost € 5.

Aanmelden: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl

Meer info verschijnt binnenkort op: http://www.jongaartsbisdom.nl/index.php?id=539
En op de facebookpagina/ Insta Jong Aartsbisdom