Onze Levensgezel

Onze Levensgezel

Van Kerstmis zeggen we niet “Het is dit jaar een vroege Kerst”; elk jaar valt het geboortefeest van onze Heer Jezus immers op dezelfde datum. Dat is voor de viering van Pasen anders. En toch kreeg ik de indruk dat er dit jaar op sommige plaatsen al ‘een vroege kerst’ was, vanwege de kerstversiering die er eerder te zien was dan anders. Iemand zei: “We halen vanwege het coronavirus de gezelligheid dit jaar maar eerder in huis”.
Ja, kerstversiering wil bijdragen aan gezelligheid om ons heen. Maar een huis kan nog zo mooi versierd zijn, gezel-lig is het vooral als we fijn gezel-schap om ons heen hebben, één of meerdere met-gezellen bij wie wij ons geborgen en veilig weten. Als we dat niet hebben, dan is er in ons leven een grote leegte, vooral als je levens-gezel je ontvallen is.

Dit jaar zullen we niet met velen bijeen kunnen komen in onze kerken. Helaas zal er niet voor iedereen ‘plaats zijn in de herberg’; slechts een kleine groep kan toegelaten worden. Ook in ons huizen kunnen we maar in beperkte kring bijeen komen. In die zin komt Kerstmis dit jaar misschien ‘te vroeg’, omdat we het niet kunnen vieren in onze kerken met elkaar zoals het graag zouden willen. Hopelijk zullen velen wel ‘metgezellen’ zijn door dan thuis – of waar u ook bent – met ons in de kerk in gebed verbonden te zijn, hetzij door middel van de televisie of via livestream.

Maar, ook al is het dit jaar anders dan anders, Kerstmis komt nooit te vroeg: we vieren immers elk jaar weer dat onze Heer Jezus voor ons geboren is in Bethlehem, lang geleden, én dat Hij telkens weer opnieuw geboren wil worden in ons nu. Zoals de kribbe de plaats is waarin Maria haar pasgeboren Kind heeft neergelegd, zo legt God – ook dit jaar met Kerstmis – zichzelf in ons hart, de plaats waar Hij zijn licht en vrede telkens weer geboren wil laten worden. Hij is onze Levensgezel voor altijd; met Kerstmis bij ons gekomen in Jezus Christus, door Pasen ons in de Geest nabij. Hij blijft bij ons – Immanuel, God-met-ons – en zal ons eens met Hem en velen verenigen in de ‘hemelse stal’.

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur van onze parochie Sint Jan de Doper wens ik u en jou van harte een Zalig Kerstmis en een gezegend jaar des Heren 2021, in goede gezondheid. Dat we voor elkaar en anderen gezel-lig zijn, door een hartelijke met-gezel te zijn, bezield door het licht en de vrede die Christus is, onze Levensgezel voor altijd.

Mgr. Herman W. Woorts, waarnemend pastoor

 

 

Vanaf de derde eeuw werden er voorstellingen gemaakt van de geboorte van Christus.
Het ‘gezelschap’ dat van meet af aan het dichtst bij het Kind in de kribbe werd afgebeeld, was de os en de ezel.
Eeuwenlang is dat zo gebleven. Zij staan symbool voor de christenen die in het Kind hun Heer erkennen,
indachtig de woorden van de profeet Jesaja: “Een os kent zijn eigenaar, een ezel de krib van zijn meester.” (Jes. 1, 3)

 

De afbeelding hierboven: detail van het Geboortemozaïek in de basilica Santa Maria in Trastevere te Rome,
gemaakt ca. 1295 door Pietro Cavallini.