Onderzoek Actie Kerkbalans

Onderzoek Actie Kerkbalans: hoe zien kerkgangers de rol van de kerk in tijden van crisis?

We leven in een tijd waarin de ene crisis de andere opvolgt: oorlog, vluchtelingenstromen, inflatie, energiekosten, stikstof enzovoort. Actie Kerkbalans onderzoekt wat kerkgangers vinden van de rol van hun kerk in deze tijd. Plaatselijke kerken zetten zich op verschillende manieren in om problemen aan te pakken en kwetsbare groepen binnen en buiten de kerk bij te staan. Wat merken en verwachten kerkgangers hiervan? Ervaren zij zelf steun vanuit de kerk? En in hoeverre zijn zij bereid kerken (nog of juist) financieel te steunen in tijden van nood?

Namens Actie Kerkbalans is onderzoeksbureau Citisens een grootschalig onderzoek gestart onder kerkgangers van vier kerkgenootschappen in Nederland: de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oud-Katholieke Kerk en de Evangelische Broedergemeente. Leden en bezoekers van ruim 2.000 kerken worden gevraagd een vragenlijst in te vullen over wat zij vinden van de rol die de kerk oppakt in tijden van crisis.
Wij willen u uitnodigen om mee te doen met het onderzoek en de vragenlijst in te vullen. Op die manier weten de onderzoekers wat katholieken belangrijk vinden als het gaat over de kerk in tijden van crisis.
Meedoen kan via www.gevenaandekerk.nl

Meer informatie over het onderzoek leest u ook in onderstaand bericht op de website van de R.-K. Kerk in Nederland:
https://www.rkkerk.nl/onderzoek-actie-kerkbalans-hoe-zien-kerkgangers-de-rol-van-de-kerk-in-tijden-van-crisis/

Hartelijk dank voor uw medewerking!