Nieuwe websites voor de geloofsgemeenschappen

Vanaf 4 oktober 2021 zullen geleidelijk de vernieuwde websites van de geloofsgemeenschappen van onze parochie in de lucht komen. Deze websites hebben dezelfde vormgeving als onze parochiewebsite maar worden door vrijwilligers van de locatie ingevuld. Het is de moeite waard de website van uw eigen geloofsgemeenschap in de gaten te houden.
Met veel inzet en doorzettingsvermogen is deze vernieuwing gerealiseerd, veel dank daarvoor.