Nieuwe serie minicolleges

Met een aantal theologen die in het afgelopen seizoen een minicolleges hebben gegeven zijn we bij elkaar geweest om de colleges te evalueren en vooruit te kijken.
We constateerden dat de colleges in een behoefte voorzien. Niet alleen hebben er gemiddeld 170 mensen naar gekeken, ook het geven van een college gaf voldoening. Een van ons zei: ‘Wat is er mooier om iets te vertellen over je vakgebied en er samen iets moois van te maken’. Bovendien hoorden we in de wandelgangen dat de colleges mensen hebben geïnspireerd en verrijkt in het gelovig leven. Het boek van Jonathan Sacks over Exodus was niet alleen verrassend qua inhoud, het riep ook vragen op over gruwelijkheden die ook gebeuren en op schrift zijn gezet.

Toen we vooruitkeken waren twee dingen duidelijk: we gaan door en we kiezen een boek als rode draad voor de colleges. Verschillende boeken kwamen langs maar uiteindelijk hebben we gekozen voor de encycliek van paus Franciscus: ‘Fratelli Tutti’.
We constateerden dat we op een keerpunt in de tijd staan. We hoeven de problemen waar we voor staan niet te noemen. De globalisering, het klimaat en het schrikbarend verschil tussen arm en rijk zijn er een paar van. De brief die de paus heeft geschreven is in deze spannende tijd een teken van hoop als het gaat om uitgangspunten van denken en handelen.
Een van ons vertelde dat hij een stukje uit de brief aan zijn vrouw had voorgelezen. Ze was verbaasd dat het hoofd van de kerk -die niet bekend staat om haar vooruitstrevendheid- zulke trefzekere beelden kon schetsen.
De paus schrijft in zijn voorwoord.
‘Toen ik deze brief schreef brak onverwachts de coronapandemie uit die onze valse zekerheden aan het licht bracht. Overduidelijk bleek dat we niet in staat bleken om samen te werken. De versplintering van de wereld maakte het bijna onmogelijk om de problemen op te lossen. Iedereen die denkt dat de enige les die we hieruit kunnen trekken de noodzaak is om bestaande systemen te verfijnen ontkent de realiteit. (We hoeven alleen maar te denken aan alle varianten die het virus voortbrengt.)
De paus vervolgt:
Niemand kan het leven aan in zijn eentje. We hebben elkaar nodig.
In ons eentje riskeren we luchtspiegelingen te zien, dingen die er niet zijn.
Dromen daarentegen, die bouwen we samen.

In zes colleges willen we de brief onder de loep nemen en elkaar inspireren om zicht te krijgen op de toekomst. We beginnen in oktober. Op de feestdag van Franciscus, de dag die bekend staat als wereld dierendag bijt Jos van Os de spits af met een college over de brief die de Paus eerder schreef over de opwarming van de aarde. De brief (Laudate Si) heeft wereldwijd indruk gemaakt.

Het schema van uitzenden ziet er als volgt uit

4 oktober: Jos van Os; In verband met de klimaatmars van Polen naar Engeland en dwars door onze gemeente gaat zal Jos een college geven over Laudate Si. Het is de vorige brief van de paus over het klimaat. De brief heeft veel indruk gemaakt in heel de wereld en is leidend geworden in het denken over de toekomst van de wereld.

10 oktober: Hans Boerkamp;  Inleiding op Fratelli Tutti en Hoofdstuk 1 en 2.Hoofdstuk 1: Donkere wolken boven een gesloten wereld.
Hoofdstuk 2: Een vreemdeling op de weg.

17 oktober: Marlies de Mey; Hoofdstuk 3: Een open wereld bedenken en ontwikkelen.

24 oktober: Gied ten Berge; Hoofdstuk 4: Een hart dat open staat voor heel de wereld.

31 oktober: Nico Bulter; Hoofdstuk 5: Een betere politiek, Hoofdstuk 6: Dialoog en vriendelijkheid in de samenleving.

7 november: Bob Smits; Hoofdstuk 7: Wegen naar hernieuwde ontmoeting, Hoofdstuk 8: Godsdienst in een broederlijke wereld.

14 november: afsluitende viering.

Praktische Informatie
• U kunt de colleges volgen op https://kerkdienstgemist.nl/stations/2147-RK-Verrijzenisgemeenschap-Maarssenbroek

• Ook kunt u de minicolleges over het Boek Exodus van Jonathan Sacks nog terugkijken op https://kerkdienstgemist.nl/stations/2147-RK-Verrijzenisgemeenschap-Maarssenbroek

• Als u actuele informatie wilt ontvangen over de minicolleges en eventuele samenvattingen van de colleges, mail dan naar met vermelding ‘Minicolleges’.

Hans Boerkamp