Nieuwe assistent-priester

In augustus zal een pastor Anton ten Klooster komen assisteren in onze parochie. Hij zal regelmatig op zondagen voorgaan in de Eucharistie. Pastoraal team en parochiebestuur zijn blij met deze ondersteuning en heten hem van harte welkom in de parochie.

Pastor Ten Klooster is 38 jaar oud en is docent moraaltheologie aan de Tilburg School of Catholic Theology. Tevens is hij studierector van het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het aartsbisdom Utrecht. Tot de zomer is hij nog assistent in de parochies H. Paus Johannes XXIII en H. Suitbertus (Houten/Tiel), waar hij in 2013 begon als parochievicaris. In 2015 begon hij aan een promotieonderzoek in de theologie, dat hij in 2018 afrondde. Gezien zijn taken aan de universiteit en de priesteropleiding heeft het bisdom hem ontheven van die taken. Zijn assistenties in onze parochie zullen ingevuld worden op basis van zijn beschikbaarheid naast zijn reguliere werk.

Wij wensen pastor Ten Klooster heel veel succes en een hele mooi tijd in onze parochie toe.

Pastoor R. den Hartog