Naar Maria in Heiloo


Op zaterdag 12 oktober gaan we met de bus naar Heiloo. Inmiddels wordt een ‘dag-bedevaart’ al bijna een traditie: in 2017 waren we ook daar en vorig jaar gingen we op 15 augustus, Maria tenhemelopneming, naar de gelijknamige kerk in Renkum. We mogen weer gebruik maken van Martinustours, dank! Let wel op: vol is vol!

Wie zich tijdig aanmeldt, krijgt vervolgens bericht over de precieze vertrektijd en opstapplaats.

Het vertrek zal zijn tussen 9.30 en 10.00 uur, rond 11.15 uur zijn we dan daar. We nemen deel aan het Rozenkransgebed om 11.30 uur en aan de Eucharistieviering om 12.00 uur. Aansluitend is er gelegenheid om te lunchen, water te putten uit de ‘Runxput’, persoonlijk te bidden en/of te wandelen in het park rond het heiligdom.

We sluiten af met een gezamenlijk gebedsmoment in de kerk en zijn tussen 16.00 uur en 17.00 uur weer terug.

De kosten zijn € 15,-, dit is inclusief de busreis en twee consumpties bij de lunch, bijv. een kop soep en een glas melk.

Opgave bij Dorothé van Diemen  06-13193896  dvandiemen@hetnet.nl

of bij mij 0346-215866   josvanos6@kpnmail.nl .

We hopen weer op een volle bus, een goede sfeer, een blije dag en vooral hoopgevende inspiratie op voorspraak van Maria. Welkom!

Jos van Os