Missionaire parochie

Wat is dat, een Missionaire Parochie? De term klinkt regelmatig in Katholiek Nederland en het is voor de meesten onduidelijk wat erachter zit. Wellicht heb je er nog helemaal niet van gehoord en heb je geen idee wat je je erbij moet voorstellen.

De Missionaire Parochie is een wereldwijde beweging in de katholieke kerk over parochievernieuwing. Het is niet de eerste beweging en het zal ook wel niet de laatste zijn, maar wel actueel. Het is een beweging op basis van de ervaringen van een Canadese parochie van Father Mallon, die er een boek over heeft geschreven.

Het gaat over terugkeren naar de eerste opdracht van de kerk op basis van de woorden van Jezus tegen de apostelen: “Ga uit, verkondig aan iedereen het evangelie en leer hen onderhouden wat Ik jullie geleerd heb.” Deze opdracht zijn we kwijt geraakt toen het zo goed ging met de katholieke kerk in de westerse wereld. We werden een gesloten gemeenschap en je moest wel erg je best doen om erbij te horen. Dat is niet het evangelie. Jezus leert ons open te staan voor alle mensen en met hen op weg te gaan. Zo verkondigt paus Franciscus het ook: “Ga samen op weg en ontdek de rijkdom van het geloof.”

Het betekent voor ons als gelovigen een heel andere benadering van elkaar en de mensen om ons heen. Van een warm welkom bij onze vieringen en onze andere bijeenkomsten. Het vertellen aan belangstellenden wat geloven kan betekenen via de Alphacursus, waar iedereen, gelovig of ongelovig van harte welkom is. Het betekent vertellen over wat je gelooft en beleeft zonder schaamte en schroom, te beginnen onder elkaar.

Afgelopen maart was er een landelijke bijeenkomst waar 1000 mensen bij elkaar waren om geïnspireerd te worden door Father Mallon. Dat is hem prima gelukt. We waren met 8 mensen op deze conferentie en nog een aantal die digitaal hebben meegekeken. Daaruit is in Maarssen een werkgroep Missionaire Parochie ontstaan, die als pilot voor de parochie gaat dienen. Wat gaan we doen?

We organiseren een Alphacursus, zie de website van de parochie. We werken aan het verwelkomen van iedereen in de geloofsgemeenschap en helpen elkaar met het spreken over je geloof. We willen bijeenkomsten organiseren voor de hele parochie, waar we met elkaar in gesprek gaan over wat je gelooft en de toekomst van ons als gelovigen. We proberen bruggen te slaan naar de jongere generaties en te groeien naar vieringen die hen aanspreken met goede muziek en verkondiging.

Heb je ideeën of wil je meedoen? Meld je dan aan via het Missionair Loket 06-51188290 (Ingeborg van den Heuvel).