Meditatiegroep MaarssenbroekStilte is de basis voor een leven met aandacht

In de kerk van de Verrijzenisgemeenschap wordt regelmatig gemediteerd. Momenten van stilte tussen alle drukke werkzaamheden door; een moment van verinnerlijking en contact maken met dat waar het in wezen om gaat.  20 minuten meditatie, daarna lopen we in stilte, dan weer  20 minuten mediteren en we sluiten af met een kopje thee (in stilte).

De avonden zijn van 20.00 tot ca. 21.15 uur; de deur is vanaf 19.45 uur open. Het verzoek is om ruim voor 20.00 uur aanwezig te zijn. Iedereen is van harte welkom. Wel is het fijn als je gelegenheid hebt om je op te geven. Je kunt mediteren op een stoel, op een kussen en er zijn meditatiebankjes aanwezig.

We hopen je een keer op genoemde avonden ‘in stilte’ te mogen begroeten.

Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht bij Monique Kaldenbach, mail: m.kaldenbach@planet.nl,  tel.nr.: 06-30587173

Rooster mediteren tot en met januari 2019 op dinsdag- of op vrijdagavond:

7 en 21 september ,  5 en 16 oktober,  9 en 20 november,  14 en 28 december en 11 januari 2019. Voor 2019 komt te zijner tijd weer een nieuw schema.

 

In Nederland vindt jaarlijks een Dag van de Stilte plaats op de laatste zondag van oktober, de dag waarop de wintertijd ingaat. We hebben op deze dag een uur extra. Dit uur kunnen we gebruiken voor stilte.

We nodigen iedereen uit op de Landelijke Dag van de Stilte zondag 28 oktober 2018 van 15.00 – 16.00 uur met ons stil te zijn!

(Aanmelden is niet nodig, kerk is open vanaf 14.45 uur)

Locatie: kerkcentrum van de Verrijzenisgemeenschap, Reigerskamp 611.

Verder zullen we in de viering van 23 december a.s. samen met de voorganger een meditatie moment in een zondagse viering voorbereiden.

 

Meditatiegroep Maarssenbroek