Maximaal 30 personen in viering!

Tot nader order mogen slechts 30 mensen in een viering aanwezig zijn.

Er mogen maximaal 30 mensen aan een viering deelnemen. Dat is exclusief de bedienaars en medewerkers!