Benoeming nieuwe pastoor parochie Sint Jan de Doper


Beste medeparochianen,

Het bestuur van onze parochie Sint Jan de Doper mag u een verheugende mededeling doen.
Deze mededeling is in het weekend van 19 en 20 september gedaan in alle negen kerken van onze parochie.
De verheugende mededeling is dat onze aartsbisschop kardinaal Eijk inmiddels een nieuwe pastoor benoemd heeft voor onze parochie.
Het betreft pastoor Ronald den Hartog. Hij is 47 jaar.
Momenteel is hij werkzaam in twee grote parochies in de Achterhoek.
Pastoor den Hartog is geboren in Culemborg. Voordat hij aan de priesteropleiding begon, was hij accountmanager bij een automatiseringsbedrijf.
Drie jaar geleden is hij voor ons Aartsbisdom Utrecht tot priester gewijd.
Zijn benoeming voor onze parochie Sint Jan de Doper is zijn eerste pastoorsbenoeming.
Pastoor den Hartog zal in onze parochie beginnen op 1 februari a.s.
Tot die tijd blijft hij werkzaam in de Achterhoek en blijft Mgr. Woorts onze waarnemend-pastoor.
Afgelopen donderdag hebben het pastoraal team, het parochiebestuur en de dames van het Centraal Secretariaat een eerste kennismaking gehad met onze nieuwe pastoor. Zij allen zijn zeer blij met deze benoeming en zien uit naar de samenwerking.
In de One zal pastoor den Hartog zich nader voorstellen.
Pastoor den Hartog zal gaan wonen op de pastorie van Mijdrecht.
Deze wordt thans bewoond door pastor Dave. Hij blijft bij ons tot 1 december.
Wij zijn onze bisschop dankbaar voor deze benoeming van pastoor den Hartog. Wij realiseren ons dat het voor de parochies waar hij nu drie jaar heeft gewerkt een hele aderlating is.
Laten we hopen en in deze viering bidden dat daar ook een goede oplossing voor gevonden kan worden.
Brengen we in deze viering ons dankbaarheid voor God en bidden wij dat deze benoeming van onze nieuwe pastoor hemzelf en ons als parochie veel zegen en vreugde mag geven.

Zoals gezegd: de benoeming van pastoor den Hartog zal ingaan op 1 februari.