MB Verrijzen=Nieuws – 2023, nr. 120 nieuwsbrief 27 januari 2023

Verrijzen=Nieuws – 2023, nr. 120 Bekijk de webversie
R.K. Verrijzenisgemeenschap Maarssenbroek
Deze nieuwsbrief verschijnt 2-wekelijks op vrijdag in de even weken.
U kunt zich hier aanmelden voor ontvangst.
In de voettekst van elke nieuwsbrief vindt u een link waarmee u zich kunt afmelden.
R.K. Verrijzeniskerk in Maarssenbroek
Vrijdag 27 januari 2023
Dit is Verrijzen=Nieuws nr. 120 d.d. 27 januari 2023 die u namens het Verrijzenisteam vanuit het secretariaat van de Verrijzeniskerk wordt toegestuurd.

Tijdens de openingstijden van het secretariaat (zie onderaan dit bericht) bent u van harte welkom. Ook voor bijvoorbeeld het opsteken van een kaarsje.

Intenties kunt u opschrijven in het boek dat, voor aanvang van vieringen, op de balie in de hal van ons kerkcentrum ligt. U kunt ook vooraf uw intentie doorgeven aan het secretariaat. Dit kan tot vrijdagochtend 10:30 uur.

Ter inspiratie
Zondag 7 mei zal om 10:00 uur in de Heilig Hartkerk de Eerste Heilige Communie zijn. Vier kinderen uit Maarssenbroek doen mee. Mocht uw kind ook eerste communie willen doen? Zit uw zoon/dochter in groep 4 of is hij/zij al 8 jaar? Dan kunt u hem/haar nog aanmelden bij het centraal secretariaat.

Het thema is ”Wat een geluk”
‘Ga je mee?’ vraagt God.
‘Waarheen?’ vraag ik.
‘Ik ben op weg’ zegt God.
‘Hier ben ik’ zeg ik op een dag
en trek mijn schoenen aan.
‘Wat een geluk’ zegt God.
‘Wat een geluk’ zeg ik.

Bloemetje van de week
zonnebloem

Zondag 15 januari was ons bloemetje voor Isabel Broekaert. Wij wensen haar van harte beterschap en een voorspoedig herstel.

Afgelopen zondag 22 januari ontving Dhr. Van Kouwen het bloemetje van de week. Hij kan een steuntje in de rug goed gebruiken.

Dank
In de voor mij zo moeilijke periode, tijdens de ziekte en overlijden van mijn lieve Hanny, heb ik heel veel belangstelling, troost en een luisterend oor gekregen van velen uit de warme Verrijzenisgemeenschap en van het koor MOEA. Ik heb dat als een warm bad ervaren. Hartelijke dank voor al jullie steun.
André Norbart

Weet u iemand die een bloemetje verdient of een steuntje in de rug kan gebruiken?! Stuur een e-mail naar het secretariaat!

Fleecedekens beschikbaar
Mocht u het koud hebben in de kerk omdat er vanwege de hoge stookkosten minder wordt verwarmd. Dan kunt u om een fleecedeken vragen. We hebben er een aantal beschikbaar.
Bezinningsavond 7 februari
Graag wens ik u allen alle goeds voor het komend jaar. Dat het een gezegend jaar mag worden voor ieder persoonlijk en voor ons als geloofsgemeenschap.
Namens het Verrijzenisteam en de locatieraad nodig ik u van harte uit voor een bezinningsavond op dinsdag 7 februari om 19:30 uur in onze Verrijzeniskerk.Het is nog maar een jaar geleden dat we midden in de coronatijd zaten. Langzaam is alles weer op gang gekomen en toch merken we dat we nog niet gewend zijn aan het nieuwe normaal. Door het pastorale team wordt beleid ontwikkeld, er vindt een herbezinning plaats ten aanzien van wat we wel en niet kunnen; we worden met zijn allen ouder, het kerkbezoek en de betrokkenheid is wat teruggelopen en de financiën baren ons zorgen. We weten het, we zien het gebeuren maar we missen gezamenlijkheid rond de vraag ‘hoe er mee om te gaan?’.Na een uitstekend gesprek met Pastoor den Hartog en Jos van Os die namens het pastorale team aanwezig waren bij onze voorbereiding, hebben we besloten om een bezinningsavond te houden. Het gesprek met het pastorale team was belangrijk omdat we te maken hebben met randvoorwaarden en beleid dat vanuit het bisdom en vanuit het bestuur van onze parochie naar ons toekomt. Pastoor den Hartog zal tijdens de bezinningsavond ons daar iets over vertellen. Verder willen we samen in kleine groepen kijken waar we enthousiast van worden, wat de mogelijkheden zijn en waar we rekening mee moeten houden.De avond duurt tot ongeveer 21:30 uur… daarna is er gelegenheid tot napraten.

We hopen dat we met velen samen zijn en het gevoel krijgen dat we één van Geest en één van hart zijn als we de komende paar jaar tegemoet gaan. Wees welkom!
Hans Boerkamp

Actie Kerkbalans
Door de inflatie voortdurend stijgende prijzen voor te maken kosten en uitgaven, waaronder met name de energiekosten, is en wordt uw financiële steun voor uw eigen Verrijzenisgemeenschap nu wel zeer onmisbaar.
Vandaar dat wij een beroep op u doen met ook dit jaar weer als thema:
“Geef vandaag voor de kerk van morgen”.
De actie loopt van 4 februari tot en met 19 februari en u kunt uw toezegging doen t/m 19 februari.Graag wijzen wij u op de mogelijkheid uw bijdrage te doen in de vorm van een periodieke gift met een onderhandse akte van schenking. U kunt het voor een schenkingsakte benodigde formulier downloaden via de site van de Belastingdienst. Maar het is ook verkrijgbaar bij ons secretariaat.
Opbrengst collecten Advent en Kerstmis
Eindelijk na 3 jaar van Coronaproblemen mochten we dit jaar op de oude manier de Advent en Kerst beleven. Dit was ook te merken in de opbrengst van de collectes in die periode. De opbrengsten geven dan ook een mooi resultaat en kennen de volgende bestemming:

 1. De collectes van Diaconiezondag, de paarse Adventsbus in de hal van de kerk en natuurlijk de digitale weg is voor PCI (Parochiële Caritas Instelling). Zij besteden de opbrengst van de collecte aan het project Muziekids. Dit project verzorgt muziekbeleving voor kinderen in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. U kunt hierover meer lezen op pagina 34 van de ONE van december 2022. Deze collecte gaat specifiek naar het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht en wordt besteed aan onderhoud en aanschaf van nieuwe instrumenten. Het totaal bedrag van deze collecte is  €1.137,40. Een bedrag dat nog door de PCI verdubbeld zal gaan worden.
 2. De collecte op Kerstavond, bestemd voor DCR (Diaconie en Caritas Raad) in Maarssen/Maarssenbroek t.b.v. de minderbedeelden onder ons, heeft een bedrag van €1.857,66 opgeleverd.

Uiteraard willen wij iedereen, die aan 1 of meerdere van deze collectes heeft bijgedragen daar nogmaals hartelijk voor bedanken.
Anton Smit
Namens Locatieraad R.K. Verrijzenisgemeenschap

Vieringen
Komende vieringen:

 • Zondag 29 januari om 10:00 uur:
  Jos van Os gaat voor in een Woord- en Communieviering, met koor Ancora o.l.v. Yvonne van der Mark en Jim Berben aan de piano*
 • Zondag 5 februari om 10:00 uur:
  Nico Bulter gaat voor in een Woord- en Liedviering, met koor Moea o.l.v. Dorie van Wegen en Toko Tsuchiya aan de piano*
 • Zondag 12 februari om 10:00 uur:
  Pastor Schyns gaat voor in een Eucharistieviering, met Corrie van Os als Cantor en Marjan Eijpe aan de piano*
 • Woensdag 15 februari om 10:00 uur:
  MIDWEEKVIERING; Jos van Os gaat voor in een Woord- en Communieviering met samenzang en Janneke Roukema aan de piano*

* wijzigingen voorbehouden

Klik hier voor de handleiding om vieringen online te volgen via kerkdienstgemist.nl.
Andere handige linkjes:

De vieringen van Maarssen-Dorp (Heilig Hartkerk) zijn te volgen via
RTV Stichtse Vecht. Bij Ziggo op kanaal 44 en bij KPN op kanaal 1332.
De vieringen beginnen om 10:00 uur.

Op alle zondagen is om 10:00 uur op NPO 2 een live eucharistieviering te volgen.
Zondag 29 januari komt deze vanuit de St. Franciscusbasiliek in Bolsward.
Zondag 5 februari vanuit de Kathedrale Basiliek St. Bavo in Haarlem.
Zondag 12 februari vanuit de Lambertusbasiliek in Hengelo.

Collecte
OR-code
Een gift in het kader van de collecte voor onze eigen Verrijzenisgemeenschap kunt u als digitale kijker overmaken:
IBAN: NL31 RABO 0340 1423 16
t.n.v. RK St. Jan de Doper – Maarssenbroek
Of scan de QR-code die hiernaast is afgebeeld.
Zou u indien mogelijk aan willen geven welk deel van uw gift voor onderhoud van het kerkgebouw is bestemd en welk deel voor pastorale doeleinden?
Dank voor uw bijdrage!Bij de ingang van de kerk kunt u producten geven in de mand voor de Voedselbank.Daar staat ook de vitrine van de Wereldwinkel; hierin staan leuke geschenken tentoongesteld. U kunt ze eventueel kopen.
Agenda
Repetitie koren:

 • Gelegenheidskoor: elke tweede maandag van de maand 13:30 – 14:30 uur
 • Moea: elke woensdag 19:45 – 21:30 uur
 • Ancora: op donderdag in de oneven weken 19:45 – 21:45 uur

De openingsdagen en -tijden van het secretariaat vindt u onderaan deze nieuwsbrief

Klik hier om verder vooruit te kijken in het activiteitenrooster

 datum  tijd  activiteit
WEEK 05
 wo. 1 februari  10:00 – 12:00  Senioren
WEEK 06
 ma. 6 feb.  19:30 – 22:00  De Zonnebloem
 di. 7 feb.  19:30 – 21:30  Bezinningsavond
 wo. 8 feb.  10:00 – 15:00  Seniorenlunch
WEEK 07
 di. 14 feb.  10:00 – 12:00  Locatieraad
 19:30 – 21:30  Buffetvergadering
 wo. 15 feb.  11:00 – 12:00  Midweek koffie
Contactgegevens Secretariaat
Geopend*:

 • maandag van 9:00 tot 10:30 uur
 • dinsdag, woensdag en vrijdag van 9:15 tot 11:15 uur

Reigerskamp 611
3607 JK Maarssenbroek
tel. 0346-571111

*Tijdens schoolvakanties is het secretariaat gesloten.

Deze e-mail is verstuurd aan .• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u  toe aan uw adresboek.
Laposta e-mailmarketing