Opbrengst collecten Advent en Kerstmis 2022

Opbrengst collecten Advent en Kerstmis [ uit Verrijzen=Nieuws nr. 120 d.d. 27 januari 2023 ]
Eindelijk na 3 jaar van Coronaproblemen mochten we dit jaar op de oude manier de Advent en Kerst beleven. Dit was ook te merken in de opbrengst van de collectes in die periode. De opbrengsten geven dan ook een mooi resultaat en kennen de volgende bestemming:

  1. De collectes van Diaconiezondag, de paarse Adventsbus in de hal van de kerk en natuurlijk de digitale weg is voor PCI (Parochiële Caritas Instelling). Zij besteden de opbrengst van de collecte aan het project Muziekids. Dit project verzorgt muziekbeleving voor kinderen in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. U kunt hierover meer lezen op pagina 34 van de ONE van december 2022. Deze collecte gaat specifiek naar het Prinses Maxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht en wordt besteed aan onderhoud en aanschaf van nieuwe instrumenten. Het totaal bedrag van deze collecte is  €1.137,40. Een bedrag dat nog door de PCI verdubbeld zal gaan worden.
  2. De collecte op Kerstavond, bestemd voor DCR (Diaconie en Caritas Raad) in Maarssen/Maarssenbroek t.b.v. de minderbedeelden onder ons, heeft een bedrag van €1.857,66 opgeleverd.

Uiteraard willen wij iedereen, die aan 1 of meerdere van deze collectes heeft bijgedragen daar nogmaals hartelijk voor bedanken.
Anton Smit
Namens Locatieraad R.K. Verrijzenisgemeenschap