Mariavieringen

In de maand oktober zullen op woensdag 6 oktober en 20 oktober om 19.00 uur Mariavieringen worden gehouden. Voorganger van deze vieringen zij Pastor Schyns of Pastoor den Hartog.

U bent van harte uitgenodigd.Mariaviering VInkeveen