Zondag, 22 december Volkskerstzang


Op zondag 22 december in de middag hopen we weer een Volkskerstzang te houden.
Vorig jaar is dit voor het eerst in onze kerk gehouden en de animo hiervoor was heel groot.
Achter de schermen is men alweer bezig hier ook nu iets moois van te maken