Stichting Vrienden van het Monument Johannes de Doper


logo-st.monu-MijdrechtDe ‘Stichting Vrienden van het Monument Johannes de Doper’ is opgericht op 1 september 1999 na de voltooiing van een grote restauratie in de jaren 1994 – 1998 en is fiscaal erkend als een ‘algemeen nut beogende instelling’ (anbi).

De doelstelling van de stichting wordt in de notariële akte als volgt omschreven: “een bijdrage leveren aan de instandhouding van het kerkgebouw en de pastorie van de H. Johannes de Doper parochie te Mijdrecht/Wilnis en deze gebouwen in hun totaliteit als monument voor de toekomst te behouden”

De pastorie en het neogotische kerkgebouw uit 1876 van de architect A. Tepe vormen een onderdeel van het dorpsgezicht en zijn erkend als rijksmonument. De lokale gemeenschap dient echter een aanzienlijk deel van de kosten van onderhoud en restauratie op te brengen, maar zoals bij alle kerken in Nederland is ook hier sprake van een afbrokkelend financieel draagvlak en van een verminder(en)d gebruik van de gebouwen. Het behoud van deze monumentale, beeldbepalende en cultuurhistorisch waardevolle gebouwen voor de toekomst is niet alleen een kwestie van het verwerven van gelden voor onderhoud en restauratie, maar vooral ook van een bredere benutting van de gebouwen. De stichting tracht door middel van passende culturele exploitatie van kerk en pastorie deze bredere benutting te realiseren en op deze wijze gelden te genereren voor het toekomstig onderhoud.
De stichting werkt autonoom en is geheel onafhankelijk van de kerkelijke gemeenschap. Het gaat derhalve uitsluitend om het onderhoud en de instandhouding van het bijzondere neogotische monument Johannes de Doper.

De provinciale monumentenwacht controleert jaarlijks het monument en geeft adviezen over het onderhoud en waar nodig wordt verplicht onderhoud aangewezen.

Het organiseren van deze culturele evenementen ziet de stichting vooral ook als blijk van waardering niet alleen jegens de eigen parochianen, maar ook jegens de overige inwoners van de gemeente De Ronde Venen voor de door hen geleverde financiële bijdragen aan de grote restauratie in de jaren 1994 – 1998.

Ook U kunt helpen door donateur te worden van de stichting, zodat zij haar werk voor het monument kan voortzetten. Wij rekenen graag op U!

Donateur worden voor minimaal € 17,50 per jaar is eenvoudig.

Stuur uw adresgegevens per e-mail naar: vrienden.monument@gmail.comlogo-st.monu-Mijdrecht

of per post naar:
Vrienden Monument
Antwoordnummer 55054 (postzegel niet nodig)
3640 WB Mijdrecht

Bezoek ook onze nieuwe website:
www.vriendenmonument-johdedoper.nl